Siódmy wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii

21 kwietnia 2021 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wraz z nauczycielkami chemii uczestniczyli w wykładzie pod tytułem: „Atramenty sympatyczne”.
Wykładowcą był dr Piotr Seliger. Prowadzący ukończył studia na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją dotychczasową działalność naukową i zawodową związał z uczelnią macierzystą, w której w 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Obecnie pracuje jako starszy wykładowca w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół chemii supramolekularnej – polegają na projektowaniu i syntezie układów makrocyklicznych (pochodnych eterów koronowych) o potencjalnym zastosowaniu w medycynie oraz badaniu ich zdolności do tworzenia wiązań koordynacyjnych z wybranymi jonami metali. Jako nauczyciel akademicki prowadzi wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej, chemii nieorganicznej i analitycznej oraz zajęcia specjalistyczne z wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Celem wykładu było udzielenie wyczerpujących informacji na następujące pytania: Czym jest „atrament sympatyczny”? W jaki sposób możemy domowym sposobem wytworzyć taki atrament i w jaki sposób go ujawnić? Czy to rzeczywiście sztuka tajemna czy jednak tylko wykorzystanie dobrze lub mniej znanych reakcji chemicznych. Co to jest steganografia i czym różni się od kryptografii? Na te i inne pytania, dotyczące trochę magicznej sztuki przekazywania pisemnych informacji tak by niewiele osób miało dostęp do ich treści, wykładowca w bardzo ciekawy a jednocześnie fachowy sposób, udzielił wyczerpujących odpowiedzi.
Po części teoretycznej odbyły się pokazy doświadczeń wykonanych przez Studenckie Koło Naukowe Chemików „Orbital”. Mogliśmy obejrzeć:

I Atramenty pojawiające się przy podgrzaniu

 • Atrament z soli kobaltu ( wodny roztwór CoCl2)
 • Atrament z mleka
 • Atrament z soku z cytryny
 • Atrament z saletry potasowej (KNO3)

II Atramenty oparte na wskaźnikach pH

 • Atrament z fenoloftaleiny
 • Atrament z oranżu metylowego
 • Atrament z tymoloftaleiny i NaOH

III Atramenty oparte na reakcjach strącana soli wykonane z

 • Chlorku sodu
 • Heksacyjanożelazianu (III) potasu
 • Octanu ołowiu (II)
 • Kwasu salicylowego
 • Proszku do prania

IV  Atramenty widoczne w świetle UV

Siódmy wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii to już ostatni w tym roku szkolnym. W maju przeprowadzony zostanie jeszcze Konkurs Chemiczny kończący cykl zajęć ACCh w roku akademickim 2020/2021 – odbędzie się on online na platformie Teams.  Z listy rankingowej Konkursu Chemicznego zostanie wyłoniona grupa 12 uczestników, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty. Uczniowie ci będą zaproszeni do udziału w warsztatach chemicznych zorganizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych w laboratoriach Wydziału Chemii (ul. Tamka 12 i ul. Pomorska 165). Planowany termin Warsztatów to czerwiec 2021 roku.
Pokaz slajdów z wykładu oraz doświadczeń wraz z opisem i fotografiami znajduje się na stronie internetowej Akademii Ciekawej Chemii. Zachęcamy do ich obejrzenia.

Nauczycielki chemii