Siódmy wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii

24 kwietnia 2019r, uczniowie klasy IIf i If wraz z nauczycielkami chemii uczestniczyli w siódmym wykładzie Akademii Ciekawej Chemii na Wydziale Chemii  Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowcą był dr Paweł Urbaniak – opiekun Studenckiego Koła Naukowego UŁ.,a także sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Łodzi. Dr Paweł Urbaniak zajmuje się badaniem procesów powstawania połączeń kompleksowych pomiędzy jonami metali lub cząsteczkami organicznymi a makrocząsteczkami zarówno rozpuszczonymi jak i unieruchomionymi na powierzchniach metalicznych, prowadzi badania nad równowagami w roztworach polimerów, oraz w innych niż woda rozpuszczalnikach.

Wykład na temat „O kompleksach bez kompleksów” obejmował zagadnienia kompleksów powstających pomiędzy różnymi substancjami. Dowiedzieliśmy się ,że kompleksy ( oczywiście te chemiczne) spotykamy bardzo często w życiu codziennym, częściej niż nam się wydaje. Towarzyszą nam, a nawet są wewnątrz nas. Przykładami takich związków są np.: witamina B12,chlorofil A, hem będący częścią hemoglobiny itp. Uczestnicy wykładu  w bardzo ciekawy sposób uzyskali  odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące tego czym są związki kompleksowe, jak są zbudowane, dlaczego powstają, dlaczego niektóre spośród nich są trwałe , niektóre wprost przeciwnie, jakie mają zastosowanie?

Po części teoretycznej nastąpił pokaz ciekawych eksperymentów chemicznych przygotowanych przez studentów ze Studenckiego Koła Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenia cieszyły się szczególnym zainteresowaniem młodzieży. Obejrzeliśmy doświadczenia:

  • Amfoteryczność- badanie właściwości wodorotlenku glinu
  • Paleta barw związków kompleksowych żelaza
  • Odbarwianie hydratu CuS04 x 5 H2O
  • Strącanie osadu wodorotlenku miedzi (II) i jego reakcja z glicerolem
  • Zabarwienie pereł