Spotkanie profilaktyczne w ramach realizacji projektu „Jedno Życie”

We wtorek 11 grudnia 2018 uczniowie klas 2c, 2d i 2eg wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym w ramach realizacji projektu „Jedno Życie”.  Odbyło się ono w Miejskim Domu Kultury. Projekt realizowany przez Fundację „Edukacja Przyszłości” dotyczy przeciwdziałania przyczynom przestępczości wśród młodzieży. Podczas spotkania młodzież usłyszała przesłanie dotyczące zapobieganiu przyczynom przestępczości jakimi są przemoc, agresja i cyberprzemoc. Spotkanie zawierało treści prewencyjne i przestrzegające przed konsekwencjami zażywania substancji psychoaktywnych. O swoim życiu, historii młodzieńczych lat, opowiadał zebranym Piotr „Poison” Plichta – raper. Oprócz wypowiadanych treści nie zabrakło też muzyki, a w niej słów, nad którymi warto się zatrzymać. Bardzo dziękujemy Panu Arkowi Nicie za zaproszenie na to spotkanie, które bez wątpienia było niezwykle wartościowe, zarówno dla młodzieży jak i opiekunów. Dziękujemy również panu Michałowi Baranowi za dokumentację fotograficzną.