Sprzątanie Świata z Żeromskim!

Od 29 lat Polska uczestniczy w międzynarodowym ruchu „Clean Up The World”. Tegoroczna akcja prowadzona jest pod hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze!”. Ma ono na celu uświadomić nam, że musimy brać odpowiedzialność za swoje działanie. Wszystkie śmieci porzucone w naturze i te posprzątane przez człowieka, pochodzą wprost od nas i to my mamy realny wpływ na losy naszej Ziemi.

Nasi uczniowie również przyłączyli się do tej inicjatywy!
Uczennice klasy 2C: Monika Adamkowska i Wiktoria Wardecka przygotowały prezentację tematyczną, która była prezentowana na godzinach wychowawczych.
13 września klasy: 2C i 3A2 wyruszyły zbierać śmieci wokół zalewu w Opocznie.  Opiekę nad uczniami sprawowały:  p. Jolanta Gapys, p. Renata Sijer, oraz p. Małgorzata Gałka-Kszczot.