Steam w „Żeromskim”

STEAM to innowacyjny, zintegrowany, angażujący sposób kształcenia promujący eksperymentalne uczenie się, niestandardowe – twórcze rozwiązywanie problemów, działanie we współpracy. Z ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Maths, jest połączeniem dziedzin takich jak nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Bazuje na ciekawości poznawczej uczniów. Zapewnia nabywanie tak dziś pożądanych kompetencji kluczowych, rozwijający inteligencję intra- i interpersonalną, uczący internacjonalizacji, modelowania, podejmowania decyzji. „Steam angażuje potencjał ucznia i wszystkie obszary jego mózgu”. Jest odpowiedzią na wyzwanie, by uczeń uczył się w granicach możliwie najszerszych, sprzyja nabywaniu przez uczniów tzw. kompetencji przyszłości.

Korzyści pracy w metodologii STE(A)M:

  • podtrzymanie naturalnej motywacji do nauki przedmiotów ścisłych przez uczniów,
  • podniesienie efektów oraz jakości kształcenia,
  • dopasowanie kształconych umiejętności do wymogów współczesnego rynku pracy,
  • rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich wśród uczniów,
  • wprowadzenie nowych form i metod nauczania,
  • rozwijanie kreatywności oraz analitycznego myślenia wśród uczniów,
  • otwarcie na współpracę oraz wymianę międzynarodową,
  • rozwój umiejętności językowych w praktyce.

Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii uczniowie naszej szkoły realizowali zagadnienia geograficzne odnoszące się do ochrony środowiska Opoczna i okolic. Szczególnie ciekawe prace powstały przy wykorzystaniu aplikacji Padlet, Canva, PictraMap, SpeakPic, PhotoSpeak, Szyfrator. Liderami opisanych działań byli Miłosz Polak i Kacper Papiernik (IIId KLASA AKADEMICKA SGH), którzy jednocześnie zostali zwycięzcami Konkursu HERE TECHNOLOGIES. Gratulujemy kreatywności i życzymy kolejnych nowatorskich ujęć tradycyjnych zagadnień. Brawo!!!

Poniżej zamieszczamy jedną z prac.