Stypendia Fundacji Św. Mikołaja przyznane!

W połowie listopada odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów poświadczających uzyskanie stypendium z Fundacji Św. Mikołaja, z którą szkoła współpracuje już od dobrych kilku lat. Warto przypomnieć, iż stypendia takie przyznawane są na podstawie regulaminu przez szkolną komisję stypendialną. Tym razem zaszczyt ten przypadł 2 uczniom klasy III D, a mianowicie Miłoszowi Polakowi oraz Wiktorowi Świątkowskiemu czego szczerze im gratulujemy!
Stypendium takie przyznawane jest uczniom zdolnym, zaangażowanym społecznie pochodzącym z rodzin o niewysokich dochodach aby mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
Niestety, oprawa wręczenia dyplomów w tym roku szkolnym została znacznie ograniczona ze względu na sytuację epidemiologiczną co nie umniejsza faktu iż niewątpliwie, co potwierdza fundacja, nasi uczniowie w pełni na takie stypendium zasługują.
Nie sposób pominąć przy okazji informacji, że Miłosz Polak otrzymuje takie stypendium jako pierwszy w historii współpracy z fundacją już drugi rok z rzędu. Co więcej, standardowa kwota stypendium w wysokości 2000 zł została powiększona o kolejne 1100 zł a to za sprawą wyjątkowego wyróżnienia ze strony fundacji. W tym roku Fundacja Św. Mikołaja mogła przyznać specjalne stypendia dla 10 wybranych uczniów z całej Polski a Miłosz jest jednym z nich!!! Stypendium Miłosza zostało powiększone dzięki darczyńcom – fundusz stypendialny Lisowskich – Smykowskich. Jest to rodzina, która wyjechała do Kanady kilkadziesiąt lat temu i już nigdy nie wróciła do Polski. Fundusz został powołany po śmierci darczyńców i operuje nim Komitet Pomocy Dzieciom Polskim z Montrealu. Najpierw określono profil potencjalnego stypendysty a następnie wybrano osoby, które zdaniem fundacji na takie stypendium zasługują. Po spełnieniu wszystkich warunków udało się i dzięki temu Miłosz może cieszyć się z pomocy finansowej po raz drugi. Jest to bez wahania wielki sukces jak również powód do radości i dumy dla nas wszystkich!
Jesteśmy przekonani, że zarówno Wiktor jak i Miłosz skorzystają z udzielonej im pomocy we właściwy sposób i zarówno sukcesy naukowe Wiktora jak i pasja do fotografii Miłosza nie pozostaną dzięki temu niezauważone.
Wiktor i Miłosz, gratulacje jeszcze raz!

 Dyrekcja szkoły
Szkolny koordynator fundacji