Stypendia Św. Mikołaja

Pierwsza zbiórka funduszy za nami!
 Wraz z początkiem roku szkolnego ruszyło również zbieranie funduszy na stypendia dla uzdolnionych uczniów naszej szkoły. Tym razem zbiórka odbywała się od 16 do 17 września a zorganizowały i przeprowadziły ją uczennice klasy IAF2 tj.
Maja Cichosz, Elżbieta Gorzela, Wiktoria Sobolewska, Katarzyna Klata oraz Blanka Wołonkiewicz
wraz z wychowawcą. Dzięki hojności wszystkich uczestników udało się zebrać ponad 400 złotych, które to zostały wpłacone na szkolne subkonto Fundacji Św. Mikołaja z którą nasza szkoła współpracuje już 5 lat. Ważna była każda wpłata, gdyż ze względu na pandemię po raz pierwszy w historii Fundacja zobowiązała się potroić wszystkie środki, które w ramach akcji „Na Dobry Początek” wpłyną na szkolne subkonta stypendialne od 1 do 19 września 2020 r.
W imieniu przyszłych stypendystów, Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje za zaangażowanie, wsparcie oraz udział w akcji.
Warto również przypomnieć, iż kwota wypłacanego stypendium wynosi aż 2000 zł. Z pewnością będzie stanowiła realną pomoc w rozwijaniu pasji i talentów naszych uczniów w tym opłacenie zajęć dodatkowych, zakup sprzętu sportowego czy materiałów plastycznych.
Dziękujemy raz jeszcze i zachęcamy wszystkich do wsparcia finansowego. Nawet drobne kwoty mogą pomóc potrzebującym uczniom Żeromskiego.

Nr subkonta szkoły:
29 1090 0004 9149 0000 0000 0438
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja,
Przesmyckiego 40,
05-500 Piaseczno

Dziękujemy!!!
Dyrekcja oraz szkolny koordynator