Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

W DNIU 28.04.2015 ROKU W GODZINACH 1000-1500

ORAZ W DNIACH 29-30.04.2015 ROKU W GODZINACH 800-1500

W SEKRETARIACIE SZKOŁY WYPŁACANE BĘDĄ 

 

STYPENDIA ZA WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE

LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE