Stypendystka Fundacji Św. Mikołaja – Aleksandra Stępień

W dniu 23.03.2022 roku, w trakcie uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych  i drugich, Pani Dyrektor oficjalnie wręczyła dyplom, a tym samym potwierdziła przyznanie rocznego stypendium naszej uczennicy – Aleksandrze Stępień z klasy III Cg.

Stypendium to wynosi 2000 zł, a środki zbierane  były przez całą społeczność szkolną w roku poprzednim. Przyznawane jest ono uczniom szczególnie uzdolnionym oraz zaangażowanym społecznie, aby mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania. A tego Oli nie brakuje. Potwierdza to informacja zamieszczona na ogólnopolskiej stronie, gdzie fundacja opisuje jedynie kilkunastu spośród setek tegorocznych stypendystów. Dodatkowo Ola otwiera tę  listę!!! Brawo!!! Zachęcamy do zajrzenia i przeczytania opisu naszej Oli:

https://mikolaj.org.pl/stypendia/o-programie-stypendialnym/nasi-stypendysci/

Jesteśmy przekonani, że Ola w pełni skorzysta z udzielonej jej pomocy. Nie brakuje jej chęci poznawania świata, poszerzania horyzontów i rozwijania zainteresowań i po to właśnie jest to stypendium…

                                                                                                                       Ewa Sędkowska