Światowy Dzień Gleby

Społeczność naszej szkoły aktywnie włączyła się w obchody Światowego Dnia Gleb mającego na celu uświadomienie roli gleby jako kluczowego komponentu środowiska przyrodniczego i niezbędnego czynnika warunkującego przetrwanie i dobrobyt ludzkości. Obchody tego święta wyznaczono na 5 grudnia, by uczcić króla Tajlandii Bhumibola Adulyadeja, świętującego w tym dniu swoje urodziny, w uznaniu dla jego zasług na polu poznania i ochrony gleby, a także rozwoju rolnictwa.

W naszej szkole działania związane ze Światowym Dniem Gleb były prowadzone od 5 do 21 grudnia 2017 roku. W tym czasie najbardziej zaangażowana klasa If1 przygotowała informacje o różnych typach gleb ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich przydatność do produkcji rolniczej. Uczniowie wykonali plakaty i ulotki promujące święto gleb. Przedstawili własne propozycje jego organizacji. Nawiązali współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa z siedzibą w Rzymie, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Edukacji Gleboznawczej w Krakowie. Dopełnieniem akcji był udział klasy If1 w teście wiedzy o glebach, z którym uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze.

Tym samym młodzież pogłębiła wiedzę o roli gleby jako dostawcy żywności, elementu środowiska ograniczającego spadek bioróżnorodności i zmiany klimatyczne oraz mającego kluczową rolę w cyklu hydrologicznym, oczyszczaniu środowiska, przepływie energii i krążeniu materii w ekosystemie.