Światowy Tydzień Pieniądza

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 podejmowaliśmy wiele działań promujących edukację ekonomiczną. Jednym z nich było włączenie się w GLOBAL MONEY WEEK. Uczniowie wzięli udział w cyklu 9 webinariów podejmujących zróżnicowaną tematykę finansową, zorganizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego – jednostkę podlegającą bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów, sprawującą nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Eksperci zachwycili naszą młodzież swoimi wysokimi kompetencjami. Webinaria aktywizowały uczestników, każde z nich kończyło się ewaluacją.

Kampania GLOBAL MONEY WEEK rokrocznie inspiruje dzieci i młodzież z całego świata do zdobywania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu, sprzyja kształtowaniu przedsiębiorczych postaw, przygotowuje młode pokolenie do roli świadomych pod względem ekonomicznym obywateli, a tym samym walczy z wykluczeniem finansowym i biedą. Organizatorem kampanii jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu.

Za zaangażowanie nasza szkoła uzyskała światowy certyfikat, dodatkowo Dyrekcja i uczniowie zostali wyróżnieni indywidualnymi podziękowaniami.

DYPLOM GLOBAL MONEY WEEK