Święto Patrona Szkoły i ślubowanie uczniów klas pierwszych

21 listopada 2016 roku w obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego-Stefana Żeromskiego. Od lat tego dnia odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu narodowego w wykonaniu chóru szkolnego, nauczycieli, uczniów, rodziców i zaproszonych gości. Pani dyrektor Monika Kluska przywitała przybyłych na uroczystość: wicestarostę Powiatu Opoczyńskiego pana Marcina Baranowskiego, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców panią Helenę Rybę. Swoją obecnością zaszczyciła nas także wieloletnia dyrektorka szkoły pani Anna Caban.

Następnie pani dyrektor zwróciła się do wszystkich zgromadzonych, szczególnie do uczniów klas pierwszych, którzy tego dnia składali ślubowanie i wstępowali w poczet uczniów szkoły. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na postać patrona szkoły Stefana Żeromskiego. Postać to wybitna, z której uczniowie powinni brać przykład. „Zawsze widział więcej, myślał szerzej i patrzył głębiej.  Był „sumieniem narodu”, nieskalany moralnie, dumny i dzielny. Żył dla ludzi i z ludźmi”. „Wasza mądrość zależy od Was samych. Podobnie jak nasz patron wpatrujcie się w nią każdego dnia, uczcie się trudnej sztuki życia, wzorując na tych, którzy swoją szlachetnością zasłużyli na miano mędrców.”

Święto Patrona Szkoły to dzień wyjątkowy dla społeczności szkolnej. Prowadzący uroczystość przypomnieli życiorys pisarza oraz wieloletnią historię szkoły. Zaraz po tym, odbył się akt ślubowania uczniów klas I.

W imieniu swoich klas w obecności wychowawców ślubowanie składali reprezentanci klas pierwszych. Przed sztandarem uczniowie uroczyście przyrzekali: strzec honoru szkoły, uczyć się pilnie i osiągać coraz to lepsze wyniki w nauce. Słowa te wszyscy uczniowie potwierdzili uroczystym słowem „przyrzekamy”.

Po ślubowaniu zaprezentowano część artystyczną w wykonaniu uczniów z Koła Kabaretowo-Teatralnego „Spontan” pod tytułem „Jestem wolnym duchem”. Artyści w humorystyczny sposób odnieśli się do trudnej rzeczywistości, w której przyszło im żyć. Opowiedzieli o czasach, gdzie brak autorytetów moralnych i duchowych nabiera szczególnego wymiaru. Zwrócili uwagę na fakt, że rodzice, bliscy, nauczyciele są im potrzebni w ich życiowej drodze.

Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wszystkim gościom za przybycie, a nauczycielom za przygotowanie uroczystości: Samorządowi Uczniowskiemu pod opieką pani Edyty Świderskiej i Izabeli Jaciubek, panu Jackowi Plucińskiemu i jego chórowi, artystom z Koła Kabaretowo-Teatralnego „Spontan” i ich opiekunowi pani Marcie Pawlik-Prejs oraz uczennicom, które dały pokaz taneczny pod kierunkiem  pani Katarzyny Niewadzi.