Szkoła dla klimatu

W czerwcu 2022 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji zadania SZKOŁA DLA KLIMATU. Głównym celem przedsięwzięcia było: popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania w tym kierunku, zainteresowanie zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie i prezentacji efektów pracy zespołowej.

W skład szkolnego zespołu projektowego weszli: Monika Adamkowska IC, Zuzanna Bator IF, Weronika Bielecka IC, Maciej Gorycza IIF, Julia Jaciubek IIF, Wiktoria Jasińska IC, Agata Kowalska IC, Roksana Malej IF, Michał Moryc IIF, Maja Nowakowska IG, Maja Pawlak IG, Damian Sijer IF, Zofia Słowińska IC, Aleksandra Sobolewska IC, Zuzanna Socha IIC, Julia Wolska IIF.
Grupa spisała się rewelacyjnie. Uczniowie pracujący pod kierunkiem pani Marzeny Papis przeprowadzili rekonesans placu szkolnego i najbliższego otoczenia. Dokonali analizy problemu zmian klimatycznych – w tym celu wykorzystali wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników szkoły i uczniów. Opracowali przemyślany i kompleksowy mini plan adaptacji do zmian klimatycznych terenu szkoły. Uwzględnili w nim: zieloną infrastrukturę, małą retencję i zagospodarowanie wód deszczowych, właściwe zagospodarowanie odpadów, wyciszenie terenu, wprowadzenie alternatywnych źródeł energii oraz drobne elementy umożliwiające rekreację i wypoczynek. Zaplanowali również akcje sprzyjające upowszechnianiu tematyki z zakresu działań na rzecz klimatu.

Zespół projektowy stworzył propozycję idealnego zagospodarowania terenu szkoły – pokazał, jak na niewielkim obszarze mogą wyglądać i funkcjonować obszary zielone z uwzględnieniem bioróżnorodności celem przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu. Ta grupa młodych ludzi doskonale rozumie przesłanie Jana Pawła II „Iść przed siebie, działać dla dobra, to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, lata stulecia (…). Iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu”.  Gratulujemy całej szesnastce zapału i pomysłowości.                                                                                                           

  Marzena Papis