Szkolenie „ABC Prawa”

17 października 2017 roku trzydziestu uczniów naszego liceum wzięło udział w szkoleniu z zakresu edukacji prawnej. Odbyło się ono w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie, a przeprowadziła je pani adwokat Agnieszka Prętczyńska.

Zorganizowanie takiego szkolenia zaproponowała Fundacja Honeste Vivere z Warszawy, ogólnopolska organizacja pozarządowa, której głównym celem działalności jest kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz krzewienie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy z zakresu prawa i przekonanie młodzieży do ustalania swoich praw przed odpowiednimi organami. Na szkoleniu tym poruszono zagadnienia z prawa rodzinnego, karnego, cywilnego oraz prawa stosowanego na co dzień. Uczniowie dowiedzieli się, że pozornie niewinne zachowania, mogą mieć bardzo dotkliwe dla młodego człowieka konsekwencje. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem o czym świadczy również bardzo duża ilość pytań zadawanych pani adwokat. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat.