Szósty wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii

Dnia 20 marca 2019 r. na Uniwersytecie Łódzkim uczniowie klas: IIf i IIeg wraz z nauczycielkami chemii uczestniczyli w zajęciach Akademii Ciekawej Chemii. Wykładowcą był pan dr Piotr Seliger pracujący w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe pana doktora koncentrują się wokół chemii supramolekularnej. Polegają na projektowaniu i syntezie układów makrocyklicznych (pochodnych eterów koronowych) o potencjalnym zastosowaniu w medycynie oraz ich zdolności do tworzenia wiązań koordynacyjnych z wybranymi jonami metali. Jako nauczyciel akademicki prowadzi wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej i analitycznej oraz zajęcia specjalistyczne z wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

W ramach wykładu: ,,Chemia supramolekularna- piękne cząsteczki” dowiedzieliśmy się  czym zajmuje się chemia supramolekularna, jakie oddziaływania występują między cząsteczkami i jonami, oraz czy preorganizacja i samoorganizacja to umiejętności spotykane u organizmów żywych. W czasie wykładu zostaliśmy zapoznani z tematyką wiązań niekowalencyjnych i ich praktycznym zastosowaniem w projektowaniu i tworzeniu nowych materiałów dla różnych gałęzi przemysłu od farmaceutycznego do informatycznego włącznie. Otrzymane w procesach asocjacji czy samoorganizacji supramolekuły często tworzą fascynujące struktury przybierając kształty znanych z otoczenia przedmiotów(np. precla, kielicha, donicy, klatki, kopuły), lub też organizmów żywych (np. skorpiona, ośmiornicy)

Pokazy chemiczne zapoczątkował prowadzący wykład wykorzystując do przedstawienia końca wykładu tzw. ,,atramenty sympatyczne”. Z pozoru czysta kartka została spryskana płynem i pojawił się napis ,,Koniec”. Była to reakcja kwasu salicylowego z jonami żelaza (III).

W drugiej części zajęć studenci III roku z Naukowego Koła Chemików przeprowadzili ciekawe doświadczenia chemiczne, otrzymując barwne kompleksy (supramolekuły). Do doświadczeń angażowani byli również uczestnicy wykładu.

Prowadzący zajęcia podziękował wszystkim za przybycie .

Wykład w dniu 24.04 2019 r. będzie nosił tytuł:,, O kompleksach bez kompleksów”.

15.05.2019 r. odbędzie się konkurs chemiczny dla uczestników ACCH.  Zagadnienia  ćwiczeniowe, przygotowujące do konkursu  zostaną umieszczone na stronie ACCH.

Pokaz slajdów z wykładu oraz wykaz doświadczeń chemicznych można obejrzeć na stronie internetowej ACCH, widowiskowe eksperymenty na dołączonych zdjęciach.

Nauczycielki chemii