Szósty wykład z cyklu Akademii Ciekawej Chemii na Uniwersytecie Łódzkim

wyklad1 24 marca 2021 roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielkami chemii uczestniczyli online w wykładzie pt. „O kompleksach bez kompleksów”. Wykładowcą był dr Paweł Urbaniak, który jest starszym wykładowcą w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Jest również opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ, a także sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Łodzi. Jego działalność dydaktyczna na uczelni to prowadzenie wykładów i laboratoriów z chemii nieorganicznej. Uczestniczy w popularyzacji nauki. Współpracuje z wieloma szkołami w Łodzi i w regionie łódzkim – prowadzi pokazy oraz zajęcia warsztatowe z chemii. Obszar działalności naukowej obejmuje szeroko pojętą chemię związków kompleksowych. Zajmuje się badaniem procesów powstawania połączeń kompleksowych pomiędzy jonami metali lub cząsteczkami organicznymi a makrocząsteczkami zarówno rozpuszczonymi jak i unieruchomionymi (immobilizowanymi) na powierzchniach metalicznych. Prowadzone przez niego prace obejmują także otrzymywanie powierzchni zdolnych do przyłączania jonów. W jego kręgu zainteresowań znajdują się też badania nad równowagami w roztworach polimerów oraz w innych niż woda rozpuszczalnikach.
W trakcie wykładu mogliśmy się dowiedzieć, iż kompleksy (oczywiście te chemiczne) spotykamy częściej niż nam się wydaje. Towarzyszą nam w codziennym życiu, a nawet są wewnątrz nas. Oczywiście związki kompleksowe pojawiają się też, w programie szkolnym. W trakcie prezentowanego wykładu uzyskaliśmy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czym są związki kompleksowe?
  • Jak są zbudowane ? Dlaczego powstają?
  • Dlaczego niektóre spośród nich są trwałe, niektóre wprost przeciwnie?
  • Czy cząsteczka związku kompleksowego musi posiadać jeden atom metalu?
  • A może mogą istnieć kompleksy bez żadnego atomu metalu w cząsteczce? Gdzie znajdują zastosowanie?
    Odpowiedzi na te i inne  pytania można znaleźć również w prezentowanych slajdach dołączonych do wykładu.

Po części teoretycznej odbył się pokaz online doświadczeń przeprowadzanych przez studentów, będących członkami Studenckiego Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Łódzkiego „Orbital”. Zaprezentowano cztery doświadczenia.
1. Termiczny rozkład CuSO4 • 5H2O
2. Barwa kompleksów niklu(II)
3. Trwałość związków kompleksowych
4. Wykorzystanie kompleksów – kataliza jonami Co(II)

Siódmy, już ostatni , wykład pt: „Atramenty sympatyczne” odbędzie się 21.04.2021 roku. Wykładowcą będzie dr Piotr Seliger.
Dokładny opis przeprowadzonych doświadczeń jest zamieszczony na stronie ACCh UŁ wraz ze slajdami z wykładu.

            Zachęcamy do obejrzenia
Nauczycielki chemii