Trzeci wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii

8 grudnia 2021 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie  wraz z nauczycielkami chemii uczestniczyli w wykładzie dr. Adama Buczkowskiego pod tytułem „Chemiczne puzzle – czy cząsteczki mogą łączyć się bez wiązań atomowych?”
Dr Adam Buczkowski ukończył studia chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w 2008 roku. W 2012 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską i rozpoczął pracę jako adiunkt w Katedrze Chemii Fizycznej na Wydziale Chemii UŁ. W czasie studiów był stypendystą w dwóch projektach współfinansowanych przez UE. Kierował dwoma krajowymi grantami badawczymi. Obecnie prowadzi ćwiczenia z chemii ogólnej i zajęcia laboratoryjne z chemii fizycznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół fizykochemicznych badań oddziaływań makrocząsteczek z lekami.
Celem wykładu było przekazanie informacji o sposobach wzajemnego oddziaływania molekuł. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że cząsteczki mogą łączyć się ze sobą na wiele sposobów, w tym również bez udziału wiązań atomowych. W połączeniach tego typu kluczową rolę odgrywają oddziaływania pomiędzy molekułami. Oddziaływania te wpływają na zachowanie powierzchni cieczy, pozwalają też cząsteczkom związków powierzchniowo czynnych utworzyć dwuwarstwy, micele i pęcherzyki. Innym ciekawym przykładem oddziaływania międzycząsteczkowego jest tworzenie połączeń, w których duża cząsteczka o skomplikowanym kształcie (gospodarz) więzi w swoim wnętrzu mniejszą cząsteczkę (gościa). Podczas wykładu prelegent przedstawił wybrane przykłady różnych makrocząsteczek mogących pełnić rolę takiego gospodarza, m.in. molekularne pierścienie, klatki, kielichy i drzewa oraz perspektywy ich zastosowań. Molekuły jako obiekty badawcze stwarzają wiele trudności, a praca z nimi do łatwych nie należy. Jej końcowy efekt może dać zarówno wiele satysfakcji, jak i negatywnych emocji.
Po części teoretycznej odbyły się pokazy doświadczeń wykonanych przez Studenckie Koło Naukowe Chemików „Orbital”. Mogliśmy obejrzeć:

  • Doświadczenie 1-reakcja roztworu skrobi z jodyną
  • Doświadczenie 2-wykrywanie skrobi w jabłku i ziemniaku
  • Doświadczenie 3-reakcja cyklodekstryny z jodem
  • Doświadczenie 4- zegar jodowy
  • Doświadczenie 5-reakcja cyklodekstryny z fenoloftaleiną

Dokładny opis przeprowadzonych doświadczeń wraz ze slajdami z wykładu jest zamieszczony na stronie ACCh UŁ.

                                                                                    Zachęcamy do obejrzenia.
Renata Sijer, Emila Grochulska