Twoja krew ratuje życie

twoja krewI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie to szkoła z tradycjami, która od wielu lat współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi, uczestnicząc w akcjach honorowego oddawania krwi. W szkole w ciągu roku organizowane są 2-3 akcje zbiórki krwi. Wszystkie organizowane akcje cieszą się dużym zainteresowaniem  ze strony młodzieży, która bardzo chętnie bierze w nich czynny udział.

W ostatnim czasie tj. 2 października 2017 odbyła się pierwsza w  roku szkolnym 2017/2018 zbiórka krwi. Spośród 25 zarejestrowanych uczniów krew oddało 13. W sumie zebrano 5850 ml krwi.

Wszystkim, którzy oddali krew składamy podziękowania za chęć niesienia bezinteresownej,  a jakże cennej pomocy drugiemu człowiekowi. Zapraszamy do kolejnych akcji, które planowane  są  na 8 stycznia i 9 kwietnia 2018.

Koordynatorki akcji Ewa Gutarowska i Teresa Tępińska.