„Twoje 5 minut”

19 czerwca 2015 roku o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury w Opocznie młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego wystawiła sztukę pod tytułem „Twoje 5 minut”.

Koło Kabaretowo-Teatralne „Spontan”, które działa już 10 lat w ZSO, pod opieką p. Marty Pawlik-Prejs oraz formacja taneczna „Zahra Fitness” pod kierunkiem p. Katarzyny Niewadzi przygotowały prawdziwą ucztę dla miłośników sztuki. W ramach zachęcenia młodzieży i w ramach propagowania w środowisku uczniowskim kultury nieco innej niż popularna zaprosili wszystkich chętnych na premierę sztuki.

Dzięki przychylności dyrektora Miejskiego Domu Kultury p. Zdzisława Miękusa młodzież mogła zaprezentować na scenie swoje nieprzeciętne umiejętności aktorskie, recytatorskie, wokalne i taneczne. Sala wypełniona była po brzegi. Tematem sztuki było ukazanie młodego człowieka i współczesności przez pryzmat telewizyjnego show. Gra pozorów, zagadkowe czarne pudełko ze skrywaną tajemnicą w środku… Niesamowicie i tajemniczo z puentą i pytaniem, na które publiczność musi sama sobie odpowiedzieć. Jaka drogę ja wybiorę?

W przedstawienie była zaangażowana publiczność, a innowacyjne sceny z jej udziałem i efekty świetlne spowodowały, że publiczność reagowała entuzjastycznie na to, co się dzieje na scenie i poza nią. W główne role wcielili się: Aleksandra Michałowicz (rola matki), Anna Cieślik (rola Iwony) i Dawid Milczarek (Izydorek). Brawurowo odegrały swoje role Patrycja Pęczek i Aleksandra Kmita (prowadzące telewizyjne show) oraz Zuzanna Kowalczyk i Karolina Gajewska. Występ uświetniły wspaniałe, tańczące dziewczyny z „Zahra Fitness” w fantastycznych układach tanecznych: Agnieszka Barul, Aleksandra Białas, Ilona Chmielińska, Karolina Gajewska, Aleksandra Kmita, Kinga Kołacz, Katarzyna Lewoca, Oliwia Madej, Dominika Marzec, Patrycja Pęczek, Aleksandra Plucińska, Joanna Rutowicz, Wioletta Stefańska, Magdalena Wolowska, Karolina Wójcik oraz wspaniali tancerze Arkadiusz Fornal i Alan Franas. Wszystkim występującym dziękujemy za niesamowite przeżycia i wspaniałą grę na scenie.