Tydzień Profilaktyki

W dniach 20 II – 24 II 2017 zgodnie z coroczną tradycją w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego  odbędzie się Tydzień Profilaktyki. Inicjatywa ta cieszy się od wielu lat dużym zainteresowaniem.  Tydzień Profilaktyki na stałe zagościł  w kalendarzu imprez szkolnych ze względu na to, że w czasie jego trwania podejmowane są działania, które propagują profilaktykę zdrowotną oraz społeczną. Zgodnie ze szkolnym Programem Profilaktyki mamy na celu wspomaganie młodego człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu a także ograniczenie czynników, które ten rozwój blokują.  Tydzień Profilaktyki zostanie poprzedzony spektaklem profilaktycznym „Pętla zdarzeń”, który będzie poruszał temat agresji i przemocy rówieśniczej. W przedstawieniu uczestniczą uczniowie wszystkich klas pierwszych. Szczegółowy harmonogram Tygodnia Profilaktyki:

  1. Poniedziałek (20 lutego 2017r.) – spotkanie z pedagogiem i terapeutą  uzależnień z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  Martą Milczarczyk. Spotkanie będzie dotyczyło budowania poczucia własnej wartości oraz kształtowanie tożsamości młodego człowieka.

5 i 6 lekcja – klasa I be- sala 82

7 i 8 lekcja –klasa I f2 oraz Ia– sala 82

  1. Wtorek (21 lutego 2017r.) – spotkanie z lekarzem ginekologiem Michałem Bodnarem  na małej hali gimnastycznej o godz. 11.15.  W spotkaniu uczestniczą dziewczęta z wszystkich klas I oraz klasy: IIf2, IIf1, IIeg (grupa z p. R. Sijer).
  2. Środa (22 lutego 2017r.) – 10.50 konkurs sałatkowy (hala gimnastyczna)
  3. Czwartek (23 lutego 2017r.) – spotkanie z p. Moniką Dacz – dietetykiem, ekspertem w edukacji żywieniowej.

2 i 3 lekcja – klasa Id – sala 82

4 i 5 lekcja – klasa If1 – sala 82

6 lekcjaspotkanie p. prof. dr hab. med. Michałem Nowickim , konsultantem wojewódzkim w dziedzinie nefrologii, prelekcji pn. „ Transplantacje narządów i tkanek – historia, teraźniejszość i perspektywy”. W spotkaniu na hali uczestniczą klasy” IIf1, IIIa1, IIf2, IIab oraz IId.

  1. Piątek (24 lutego 2017r.)

Maraton fitness na hali gimnastycznej o godz.9.00 – 11.00, organizator p. Katarzyna Niewadzi,

5 i 6 lekcja – klasa IIc (sala 82) – spotkanie z p. Martą Milczarczyk, pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.