Uczniowie z „Żeromskiego” na Uniwersytecie w Niemczech

W dniu 23 października 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Opoczna pod opieką nauczyciela języka niemieckiego p. Magdaleny Stańczyk oraz pedagoga szkolnego p. Katarzyny Kobierskiej wzięli udział w Polskim Dniu Informacyjnym Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Uniwersytet Europejski Viadrina, to wyjątkowa uczelnia pośród niemieckich szkół wyższych. Położenie uczelni tuż przy granicy z Polską, profil naukowy oraz 15 procent studentów z Polski i dalsze 15 procent studentów z całego świata, nadają tej szkole wyższej szczególnego, międzynarodowego charakteru. To ciekawe miejsce do studiowania nauk humanistycznych i społecznych odznaczające się wysokim poziomem nauczania oraz bardzo dobrym przygotowaniem do zawodu.

Uczelnia daje możliwość studiowania za granicą w języku obcym i jednoczesnego mieszkania w Polsce. Obowiązkowa jest nauka języków obcych prowadzona w Collegium Polonicum w Słubicach mieszczącego się w odległości 20 minut pieszo od centrum Frankfurtu. Obowiązkowe są także praktyki zagraniczne intensywnie wspierane przez uniwersytet.

Studia na uniwersytecie są bezpłatne, nie ma egzaminów wstępnych, a dla studentów z Polski oferowane są także specjalne stypendia startowe. Wykłady prowadzone są w języku niemieckim, angielskim oraz polskim.

Swój pobyt na Europejskim Uniwersytecie Viadrina nasi uczniowie rozpoczęli już 22 października od zwiedzania obydwu miast partnerskich Słubic oraz Frankfurtu, które dzieli rzeka Odra. Przejście przez most na rzece okazało się symbolicznym przekroczeniem granicy polsko-niemieckiej, co umożliwiło tym samym sprawdzenie swojej znajomości języka niemieckiego w praktyce, a także ćwiczenie go w kontaktach z mieszkańcami Frankfurtu.

Następnego dnia uczniowie Żeromskiego mieli okazje wcielić się w role przyszłych studentów zasiadając na auli uniwersyteckiej podczas powitania rektora Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Nasi licealiści zapoznali się z ofertą naukową uniwersytetu. Przeprowadzone zostały prezentacje poszczególnych wydziałów: Ekonomii, Kulturoznawstwa i Prawa ( tutaj można studiować prawo polsko-niemieckie), a także kierunków: Germanistyki Międzykulturowej i International Business Administration.  W trakcie prezentacji młodzież dowiedziała się, że ukończenie studiów na „Viadrinie” zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim upoważnia do otrzymania dwóch międzynarodowych dyplomów: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dyplomu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie, a tym samym daje im możliwość pracy na rynku polskim, jak i niemieckim. Nie bez znaczenia okazał się dla naszych uczniów fakt położenia Uniwersytetu Viadrina, który sprawia, że mają oni Berlin w zasięgu ręki: bezpłatny dojazd dla studentów pociągiem co 30 min,  45min do lotniska Berlin – Branderburg International, 60 min do centrum stolicy Niemiec, co daje dobre warunki do pracy wakacyjnej i praktyk. Przytoczone zostały przykłady absolwentów „Viadriny”, które na początku swoich studiów bały się komunikować w języku obcym, a dziś pracują w międzynarodowych firmach i korporacjach, a także instytucjach Unii Europejskiej. Na koniec przybliżone zostały naszym licealistom warunki aplikacji oraz możliwości nauki języków obcych. Nasi uczniowie mieli również okazję do rozmowy z kadrą i studentami, oraz zasięgnięcia informacji na temat studiów z pierwszej ręki, co niewątpliwie wpływa motywująco na dalszą naukę. Nocleg w domu akademickim oraz obiad na stołówce uniwersyteckiej we Frankfurcie były jedynie dopełnieniem przyszłego życia studenckiego, jakie czeka naszą młodzież.

Uczniowie „Żeroma” po raz kolejny przekonali się jak niezbędna jest obecnie umiejętność komunikowania się w języku obcym i jakie perspektywy otwiera przed nimi znajomość języka niemieckiego i angielskiego.