Udział w projekcie pt. „My art soul”

W dniach od 3  do 9 listopada 2019 roku, w miejscowości Poronin, młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie i z Estonii wzięła udział w projekcie pt. „My art soul” (Moja artystyczna dusza).

Łącznie spotkało się 36 młodych ludzi, w wieku od 16 do 18 roku życia. Młodzież wykonała prace artystyczne w grupach międzynarodowych metodą mozaiki, a także zaprezentowali swoje kraje, aby przedstawić swoje tradycje i kultury.

Uczestnicy spotkania samodzielnie przeprowadzili również warsztaty na temat stereotypów, gry integracyjne oraz wpływające na kreatywność. Dzięki zastosowaniu powyższych metod nauki nieformalnej, młodzież bez problemu mogła przełamać barierę językową oraz poprawić komunikację w języku angielskim. Młodzi ludzie kształcili również umiejętność pracy w grupie w środowisku międzynarodowym.

W ramach spotkania w dniach od 18 do 29 listopada w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbędzie się wystawa prac, które uczestnicy wykonywali podczas projektu.

Plakat My art soul-3_z

Projekt został zrealizowany dzięki funduszom pozyskanym z Programu Erasmus+, które otrzymała Fundacja Wspierania Potencjału Lokalnego oraz dzięki zaangażowaniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Autor:
Zuzanna Jurek, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Zaproszenie My art soul-4_z