Utworzenie pracowni „Eko-Żerom” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

asd

fgh

Zadanie pn. Utworzenie pracowni „Eko-Żerom”
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

realizowane i współfinansowane przez Powiat Opoczyński,
dotowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

W 2014 r. w gronie laureatów Konkursu na dofinansowanie w formie dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia” znalazł się wniosek Powiatu Opoczyńskiego o przyznanie dotacji na zadanie pn. Utworzenie pracowni „Eko-Żerom” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. Została przyznana dotacja w wysokości 30 800,00 zł przy 39 108,00 zł wartości całkowitej zadania.

W ramach realizacji zadania utworzenia pracowni ekologicznej zostaną zakupione liczne pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną. Doposażenie pracowni dzięki pozyskanemu dofinansowaniu podniesie efektywność zajęć z przedmiotów przyrodniczych w zakresie treści ekologicznych i sozologicznych. Zakupione pomoce dydaktyczne umożliwią stosowanie różnorodnych form pracy uczniów i pozwolą na organoleptyczne badanie czynników środowiska. Zakupiony sprzęt umożliwi wizualizacje treści nauczania, zapewniając wysoki poziom nauczania i intensyfikując możliwości kształtowania postaw ekologicznych u młodzieży. Przekazywanie informacji z wykorzystaniem nowych technologii ma dziś kluczowe znaczenie w nauczaniu. Przeprowadzony remont jak i nowe elementy wyposażenia zapewnią komfort przebywających w niej osób oraz korzystnie wpłyną na estetykę sali. Nowopowstała pracownia ekologiczna dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wspierać będzie proces pogłębiania wiedzy ekologicznej oraz zwiększy zainteresowanie młodzieży tematyką ochrony środowiska.

Wszelkie informacje o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępne pod adresem:
www.zainwestujwekologie.pl