Victoria Wiktorii Gubiec

Wiktoria Gubiec (klasa IIIc) zajęła II miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym na najlepszą pracę „Pozytywne i negatywne skutki wulkanizmu” wykonaną z użyciem narzędzi i form specyficznych dla nowych technologii komputerowych. Konkurs finansowany był w ramach projektu Erasmus plus: Szlakiem wygasłych i aktywnych wulkanów, trzęsień ziemi przez Europę. Celem konkursu było pogłębienie wiadomości o budowie wulkanów, erupcji, wzbogacenie wiedzy dotyczącej budowy Ziemi, poznanie zjawisk wulkanicznych, znajomość wulkanów regionu i wulkanów na świecie, zdobycie wiedzy o wpływie wulkanów na środowisko i ludzi.

Wiktoria swoją pracę wykonała perfekcyjnie – przedstawione rzeczowo zagadnienie wzbogaciła pięknymi fotografiami. Na uwagę zasługuje kompozycja pracy. Oprócz Wiktorii w konkursie wzięli udział inni uczniowie z obecnych klas III realizujący geografię na poziomie rozszerzonym. Jednak zgodnie z regulaminem konkursu w całym kraju nagrodzono tylko trzy osoby. W liście przesłanym przez Organizatorów czytamy: „Gratulujemy zdolnych i kreatywnych uczniów”. My ze swej strony również gratulujemy Wiktorii oraz wszystkim pozostałym uczestnikom z naszej szkoły.

Wiktoria Gubiec