Wakacyjne spotkanie z innymi kulturami

10 sierpnia chętni uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w panelowej dyskusji zorganizowanej w ramach IDEAS – Inspiring Dialogues for Environmental Action Series, a dokładniej kampanii My Future My Voice (MFMV). Jest to globalna inicjatywa EARTHDAY.ORG skierowana do młodych liderów ochrony środowiska. Środowe spotkanie nawiązywało do obchodów Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie. Z tego powodu rdzenni mieszkańcy z różnych zakątków świata podjęli dialog na temat zmian klimatycznych.

Prelegentami w tej barwnej sesji byli:

  • Archana Soreng z Indii, członkini Młodzieżowej Grupy Doradczej Sekretarza Generalnego ONZ ds. Zmian Klimatu powołanej 27 lipca przez samego Sekretarza Generalnego ONZ. Jest jedyną przedstawicielką swojego kraju – inni pochodzą z Sudanu, Fidżi, Mołdawii, Stanów Zjednoczonych, Francji i Brazylii. 14 października 2019 r. uczestniczyła – w siedzibie ONZ w Genewie- w „Dniu dyskusji ogólnej na temat Ziemi i międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych” oraz w historycznym pierwszym „Global Youth Caucus on Desertification and Land” podczas UNCCD COP 14, New Delhi 2019.·
  • Aung Sing z Bangladeszu, kierownik naukowy (Agronomia) Bangladeskegoi Instytutu Rolnictwa Jądrowego (BINA). Jest on młodym rdzennym przywódcą i należy do społeczności „Marma” z regionu Chittagong Hill Tract w Bangladeszu. Aung od prawie dwóch lat pracuje nad platformą działań na rzecz klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym. Dołączył do programu Movers w 2021 r. i dotarł do ponad 400 młodych ludzi, podnosząc świadomość na temat celów zrównoważonego rozwoju. Współpracował również z dwiema prowadzonymi przez młodzież platformami działań na rzecz klimatu – Green Bangladesh (SHWARUP) i Youth Empowerment in Climate Action Platform (YECAP). Z SHWARUP pracował dla młodzieży z różnych społeczności (w tym rdzennych), aby podnieść świadomość na temat kwestii klimatycznych i sprawiedliwości klimatycznej poprzez prowadzenie warsztatów, kampanii plantacji drzew, blogów klimatycznych itp. Podczas stypendium YECAP pracował z młodzieżą z regionu Azji i Pacyfiku. Uczestniczył także w międzynarodowych seminariach, prowadził konsultacje dla rdzennej młodzieży i organizował warsztaty na temat działań klimatycznych. Aung Sing przeszkolił rdzennych rolników z odległych obszarów Bangladeszu w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania gospodarstwem rolnym oraz bezpiecznej żywności i odżywiania w ramach projektu Rolnictwa i Bezpieczeństwa Żywności SID-CHT-UNDP. Poza tym Aung jest rolnikiem i pracuje jako naukowiec zajmujący się uprawami w Bangladeskim Instytucie Rolnictwa Jądrowego (BINA). Prowadzi badania nad ochroną wody, intensyfikacją plonów i zrównoważonym systemem rolnictwa dla rolnictwa górskiego.
  • Barsha Lekhi z Nepalu, specjalistka ds. Zaangażowania Rdzennego, UNESCO i Doradca, EARTHDAY.ORG. Barsha była pierwszą w historii zwyciężczynią konkursu piękności ze społeczności Tharu (rdzennej społeczności w Nepalu), Miss Nepal International 2016, a także była zaangażowana w różne inicjatywy związane z rdzennymi ludami, w tym Asia Indigenous Youth Platform – inicjatywa współpracy Paktu dla Rdzennych Ludów Azji, Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) i UNDP oraz Youth Co:Lab, projektu współprowadzonego przez UNDP i Citi Foundation. Barsha jest również doradcą EARTHDAY.ORG.
  • Rituraj Phukan z Indii, założyciel Forum Sprawiedliwości Klimatycznej Ludności Rdzennej. Jest pisarzem środowiskowym, poszukiwaczem przygód i przyrodnikiem z Assam oraz założycielem Forum Sprawiedliwości Klimatycznej Ludności Rdzennej i Krajowym Koordynatorem ds. Różnorodności Biologicznej z The Climate Reality Project India. Jest również członkiem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i zasiada w zarządach grup społeczeństwa obywatelskiego w obu Amerykach, Europie i Australii. Rituraj został osobiście przeszkolony na Lidera Rzeczywistości Klimatu przez laureata Nagrody Nobla Ala Gore’a i „znalazł się” w książce byłego wiceprezydenta USA z 2017 r. „Niewygodna kontynuacja: Prawda do władzy”. Jest autorem rozdziału „Bioróżnorodność w ocieplającym się świecie” w Amazon No.1 Bestseller „Climate Abandoned”, książce wydanej w USA na Dzień Ziemi 2019. Był akredytowanym obserwatorem na Konferencji Klimatycznej ONZ (COP26) w Glasgow w listopadzie 2021 r., a ostatnio został wybrany na Ambasadora Europejskiego Paktu Klimatycznego.
  • Ramson Karmushu z Keni, kierownik ds. uczenia się i rzecznictwa w badaniach, Indigenous Movement for Peace Advancement & Conflict Transformation (IMPACT). Ramson kieruje programem badawczym w Indigenous Movement for Peace Advancement and Conflict Transformation (IMPACT). To człowiek żywo zainteresowany dokumentowaniem wiedzy rdzennych mieszkańców, która jest ważna dla ochrony przyrody i bioróżnorodności.

Dyskusję poprowadził Zuhair Ahmed Kowshik z Bangladeszu, Ambasador i Menedżer Młodzieży My Future My Voice – Bangladesz, EARTHDAY.ORG. Zuhair jest menedżerem EARTHDAY.ORG i zdobył wiele wyróżnień za swoją pracę w ojczystym kraju. Ma rozległe kontakty i jest ekspertem od networkingu, z którego dobrze korzysta. Dowodem na to jest 40 wybitnych organizacji w kraju, które zgłosiły się do wspierania wielu organizowanych przez niego programów, które koncentrowały się na kwestiach środowiskowych. Organizacje te reprezentowały: uczelnie, instytucje publiczne, międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe, skrzydła społeczno-kulturalne misji dyplomatycznych, korporacje i stowarzyszenia młodzieżowe. Zuhair z powodzeniem przeprowadził „Dhaka Climate Talk”, wielostronny dialog przed COP (Konferencja Stron UNFCCC). Zuhair wdraża także w całym Bangladeszu program „Green Entrepreneurship Development Training” prowadzony we współpracy z Oxfam. Rozpoczął również „Warsztaty internetowe na temat znajomości klimatu”, aby pomóc młodzieży w Bangladeszu lepiej zrozumieć zmiany klimatyczne i kwestie środowiskowe. W tym celu przeszkolił do tej pory ponad 1000 młodych ludzi. Inicjatywa Ambasadorów Kampusu Zuhair obejmuje działania środowiskowe dla młodzieży na ponad 40 uniwersytetach w Bangladeszu. Ta inicjatywa służy jako model. Niestrudzona praca społeczna i środowiskowa Zuhaira została wyróżniona nagrodą „Hanyang (Korea Południowa) Youth Changemaker Award” w 2017 roku. Zuhair jest obecnie Regionalnym Koordynatorem dla Azji i Pacyfiku w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska.

Całe spotkanie było niezwykle ubogacające, wydatnie podnoszące poziom wiedzy przyrodniczej. To również przykład dobrych praktyk i dzielenia się wiedzą. Prowadzący spotkanie Zuhair Ahmed Kowshik z Bangladeszu podkreślił, że „ Młodzież z Opoczna zaskakuje mnie dociekliwością, pokazuje piękniejszą stronę nauki, co nas uaktywnia”. I jak tu się nie cieszyć i być dumnym z naszych uczniów.

Kolejne spotkania umożliwią naszej młodzieży dyskusję ze znanymi naukowcami w dziedzinie medycyny – w grupie tej znajdą się wybitni lekarze i farmaceuci. Mamy nadzieję, że dla naszej młodzieży będzie to kolejne medical celebration.

                                                                                                     Marzena Papis