Walczą o indeksy AGH

Aż 7 uczniów naszego liceum przystąpi 1 lutego br. do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem całość materiału z geografii wraz z elementami geologii. W całym kraju do I etapu przystąpiło 2324 uczniów z czterech przedmiotów. Z geografii uczniowie musieli uporać się z trzema zadaniami:

• pierwsze związane było ze znajomością budowy geologicznej Polski z uwzględnieniem rozmieszczenia surowców mineralnych, sposobów ich wydobycia i wykorzystania

• drugie dotyczyło analizy i interpretacji treści mapy określonego obszaru, obejmowało wykonanie profilu terenu w skali innej niż skala mapy (co było dużym utrudnieniem), wyznaczenie azymutów, obliczanie długości, powierzchni, czasu, spadków terenu oraz wysokości Słońca i określenia jego położenia w wyznaczonych punktach w różnych dniach w ciągu roku

• trzecie zadanie to analiza przekroju geologicznego, odtwarzanie przeszłości wskazanego obszaru z zachowaniem kolejności zdarzeń.

Wyniki I etapu przyniosły nam wiele satysfakcji – wszyscy startujący z naszej szkoły uczniowie przeszli do II etapu i to z bardzo dobrymi wynikami:

1. Emilia Woźniak 92pkt/100

2. Oskar Jakubiak 92pkt/100

3. Milena Wróblewska 89pkt/100

4. Aneta Maruszewska 89pkt/100

5. Eliza Czarnecka 86pkt/100

6. Łukasz Jurek 85 pkt/100

7. Anna Walaszczyk 80pkt/100

Warto dodać, że sześcioro z tej siedmioosobowej grupy to uczniowie klasy IC.

Jak powiedział kilkanaście lat temu prof. Florian Plit, sama decyzja o udziale w olimpiadzie jest już sukcesem, to ciężka praca, pełna wyrzeczeń.

Tym bardziej gratulujemy naszym olimpijczykom i ich rodzicom. Trzymamy kciuki na kolejnym etapie.