Walczymy o Certyfikat Złotej Szkoły

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 przystąpiliśmy do Programu ZŁOTE SZKOŁY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Program ma na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej w środowiskach szkolnych. Jego ideą jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych. W ramach programu w naszej szkole została powołana Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która z rozmachem zrealizowała trzy regulaminowe zadania. W skład drużyny weszli: Julia Goworek – lider, Patryk Antosik, Julia Bednarczyk, Filip Bolarczyk, Kamil Cieślikiewicz, Mikołaj Gancarz, Wiktor Kresa, Zuzanna Wlazło (wszyscy IIC) oraz Kacper Papiernik (IIID KLASA AKADEMICKA SGH).

W ramach zadania 1 Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej (DAEE) bardzo starannie przygotowała cykl 11 różnych spotkań pod hasłem „Giganci Finansów Osobistych – NA TROPIE OSZCZĘDZANIA” (webinaria w tym z eksperymentem, dyskusje panelowe, spotkania stacjonarne i synchroniczne, Flash Mobe online, warsztaty). Nawiązała współpracę z ekspertami SGH (dr A. Tomaszewskim i mgr B. Majewskim), Bankiem PKO BP Oddziałem nr 1 w Opocznie oraz Komisją Nadzoru Finansowego w Warszawie. Przygotowała harmonogram działań, stosowne zaproszenia. Po ustaleniach z Dyrekcją Szkoły zorganizowała spotkania z ekspertami dla społeczności szkolnej. Jako pierwsze (24 luty 2021r.) odbyło się webinarium z dr A. Tomaszewskim. Hasłem przewodnim tej inicjatywy była „Przedsiębiorczość w działaniu”. 15 marca br. Drużyna AEE udała się na zajęcia do Banku PKO BP Oddziału nr 1 w Opocznie – zachowano wszelkie obowiązujące obostrzenia. Odbyła się dyskusja panelowa. W ramach dzielenia się wiedzą przedstawiciele DAEE zorganizowali online Flash Mobe o oszczędzaniu. Po nawiązaniu współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego w Warszawie DAEE zaprosiła uczniów naszej szkoły na cykl ośmiu webinariów prowadzonych przez ekspertów. Podczas każdego z nich uczniowie z naszej szkoły zadawali liczne pytania, na które uzyskiwali satysfakcjonujące odpowiedzi. 22 marca br. zostało przeprowadzone webinarium przez p. A. Ważyńską – Rafał nt. „Zrozumieć działalność banku i operacje bankowe”. W tym samym dniu (22 marca 2021r.) odbyło się kolejne webinarium „Brać kredyt czy nie brać? – oto jest pytanie. Co powinien wiedzieć młody człowiek zanim podpisze umowę kredytową?”. Tym razem prelegentem była p. K. Gał, która zapoznała uczestników spotkania, będących u progu dorosłości, ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytowej, z rożnymi rodzajami kredytów oraz klauzulami umów kredytowych. 23 marca br. p. P. Tankiewicz w webinarium „Jak i czy inwestować za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych?” przekazał podstawowe informacje odnośnie funduszy inwestycyjnych, w jaki sposób możliwe jest inwestowanie za ich pośrednictwem oraz jakie zagrożenia wiążą się z tą formą inwestowania. 24 marca nasza Drużyna AEE zaprosiła wybrane klasy społeczności szkolnej na webinarium p. P. Piekutowskiego nt. „Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie?’. Również 24 marca odbyło się jeszcze jedno webinarium p. E. Gałeckiego na temat „Ryzyko kursowe ABC”. 25 marca br.miało miejsce niesamowite webinarium p. J. Bąka „Oszustwa na rynku finansowym – dlaczego wciąż im ulegamy?”. 26 marca 2021r. miały miejsce dwa webinaria:

  • E. Radziszewski przeprowadził webinarium „Rynek finansowy, usługi finansowe, bank i jego rola w gospodarce”
  • F. Dutkowski prezentował „System gwarantowania depozytów w Polsce”.

Cykl spotkań z ekspertami zakończyły warsztaty z p. B. Majewskim nt.   „Reklama jako element przedsiębiorczości”, który uświadomił uczestników o jej roli w promocji usług bankowych. Łącznie na spotkaniach z ekspertami nasi uczniowie, w tym członkowie DAEE spędzili 20,5 godziny w ciągu 8 dni. Był do bardzo efektywny czas.

Zadanie 2 wiązało się z przeprowadzeniem lekcji o tematyce ekonomicznej. W ramach lekcji geografii i historii odbyły się dwugodzinne zajęcia podejmujące tematykę związaną z finansami, wynikającą z podstawy programowej, ale przeprowadzone w niezwykle interesującej formule. Wzięły w nich udział klasy IIB, IIC, IICg. W ramach zajęć młodzież pracowała metodami aktywizującymi, problemowymi, z wykorzystaniem wielu aplikacji internetowych do tworzenia komunikatu graficznego, tworzyła mapy regionu i świata obrazujące rozmieszczenie placówek bankowych i giełd, analizowała problem transformacji polskiej gospodarki, odbyła wirtualne spacery np. po muzeum – Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie. Dużym zainteresowaniem cieszyło się zadanie, gdzie młodzież pracowała metodą drzewa decyzyjnego poszukując czynników sprzyjających tworzeniu centrów finansowych w Opocznie. Kontynuacją zadania 2 było spotkanie z Młodzieżowym Mistrzem w biegach średniodystansowych Mikołajem Gancarzem, który podzielił się z młodzieżą refleksją, jak finanse i ubezpieczenia wpływają na płynny rozwój kariery sportowej. Zostały przeprowadzone liczne konkursy, a wśród nich konkurs dla przedszkolaków pod hasłem GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH – WYMARZONA SKARBONKA. 26 marca br. odbyło się podsumowanie rywalizacji prac plastycznych. W konkursie wzięły udział dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 w Opocznie, wykonały 22 piękne prace, z których jury złożone z członków Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej wyłoniło po 3 najlepsze w każdej kategorii: praca płaska, praca przestrzenna i kategoria barwny świat nietypowego oszczędzania. Na uwagę zasługuje fakt, że członkowie Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej samodzielnie pozyskali sponsorów nagród, którymi okazali się przedstawiciele opoczyńskich supermarketów. Uczniowie opracowali piękne dyplomy, torby na upominki z zaprojektowanym logo ZŁOTY PRZEDSZKOLAK GIGANT FINANSÓW OSOBISTYCH. Tuż po obradach jury Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej udała się do przedszkola na uroczystość wręczenia nagród. W ramach lekcji geografii została przeprowadzona również ankieta nt. realizacji Programu ZŁOTE SZKOŁY NBP. Wynika z niej, że wszyscy członkowie Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej są zadowoleni z pracy w drużynie, działają aktywnie, oceniając ją jako pożyteczną, potrzebną, rozwijającą, ciekawą. Szczególnie w pracy drużyny cenią sobie wzajemny szacunek i możliwość rozwijania zainteresowań. Warto przytoczyć propozycję jednego z haseł mających reklamować działania Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej „Mając wiedzę na temat pieniędzy, nigdy nie będziesz żyć w nędzy”.

Zadanie 3 wymagało przeprowadzenia debaty. Andrej Saharow – noblista wypowiedział słowa „Wielkie myśli pojawiają się tylko podczas debaty, przy możliwości kontrargumentacji, jeśli istnieje możliwość wyrażania nie tylko tych oczywistych poglądów, ale zwłaszcza tych budzących wątpliwości” – tak rozpoczęto w dniu 22 kwietnia 2021 roku w naszym liceum debatę dotyczącą finansów osobistych, a dokładniej sztuki oszczędzania i sposobów pomnażania pieniędzy pt.: „Jak skutecznie oszczędzać?” Moderatorami wydarzenia byli: Zuzanna Wlazło i Mikołaj Gancarz (klasa IIC). Oficjalnie spotkanie rozpoczęła pani Dyrektor Monika Kluska witając wszystkich zaproszonych gości. Spotkanie swoją obecnością uświetnili eksperci: p. A. Tomaszewski, p. Karolina Skolimowska – Piechowiak, p. Stanisław Nejman. Władze lokalne reprezentował wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i jednocześnie wicedyrektor naszej szkoły p. Zbigniew Sobczyk. Ponadto w debacie udział wzięła pani wicedyrektor naszej szkoły Anna Ksyta, nauczyciele naszego liceum, Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, uczniowie szkoły oraz zainteresowani przedstawiciele społeczności lokalnej Opoczna. W fazie przygotowań debaty uczniowie zapoznali się ze stosownym materiałem sugerowanym przez organizatorów Programu ZŁOTE SZKOŁY NBP, po czym zadeklarowali chęć prezentacji określonych treści nawiązujących do tematu przewodniego. Debata miała stosowną oprawę wizualno – dźwiękową. Składała się z czterech części. W pierwszej części miała miejsce prezentacja prelegentów, II część polegała na omówieniu tematu dotyczącego oszczędzania. Trzecia runda to był czas zadawania pytań. Ostatnim punktem spotkania była ankieta opracowana przy pomocy narzędzia Mentimeter, dotycząca tematyki prezentowanej podczas debaty oraz zaskakujące wystąpienia znanych Polaków związanych z Opocznem, przygotowane jako interaktywne obrazy Genial.ly z wykorzystaniem aplikacji PicSpeak. Każdy mówca Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej miał do dyspozycji 3 minuty na wygłoszenie swojego przemówienia, które dotyczyły następujących zagadnień: Czym jest oszczędzanie?, Skąd się biorą środki do oszczędzania?, Jakie czynniki decydują o skłonności do oszczędzania?, Jak oszczędzać, aby nie tracić realnej wartości pieniądza?, Jakie placówki na terenie Opoczna umożliwiają oszczędzanie?, Dlaczego oszczędzanie jest ważne?, Jakie są formy i powody oszczędzania od najmłodszych lat?, Jakie są sposoby oszczędzania pieniędzy?, Jaka zachodzi korelacja między wysokością dochodu, a skłonnością do oszczędzania?, Jakie są formy oszczędzania i kwestie bezpieczeństwa?, Jakie są najkorzystniejsze formy oszczędzania?, Jak teoria cyklu życia wpływa na zmiany dochodów i oszczędności?, Kiedy pojawiają się oszczędności?, Czym się różni oszczędzanie od inwestowania?. W rundzie trzeciej prelegenci odpowiadali na pytania publiczności udzielając wyczerpujących odpowiedzi. Ostatnim etapem spotkania skierowanym do publiczności był udział w ankiecie „Jak skutecznie oszczędzać?”. Na czacie uczestnicy spotkania otrzymali dostęp do linka z kodem, gdzie mogli krótko wypowiedzieć się na poruszany temat oszczędzania. W trakcie zbierania opinii odbyła się podróż w czasie – przemówili dzięki nowoczesnym technologiom znani Opocznianie. Kacper Papiernik samodzielnie przygotował interaktywny obraz, w którym usłyszeliśmy: Kazimierza Wielkiego, Edmunda Biernackiego, Włodzimierza Perzyńskiego, Antoniego Mizerę i patrona naszej szkoły Stefana Żeromskiego. Jeśli chodzi o uzyskane wyniki badania ankietowego to wynika z nich, że najskuteczniejszym sposobem oszczędzania jest bank, lokata i skarbonka. Spotkanie utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że oszczędzanie jest ważne. Uczy wytrwałości, walki z zachciankami. Wyznacza prawdziwe priorytety. Przed zamknięciem debaty głos zabrał ekspert p. Albert Tomaszewski, który pogratulował Dyrekcji i Drużynie Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej wspaniałych, merytorycznych, konkretnych wystąpień, reżimu czasowego i szerokiego, pomysłowego spojrzenia na tematykę. Pani Dyrektor Monika Kluska zamknęła debatę słowami „To nie pieniądze dają szczęście, ale to, co potrafisz zrobić ze swoim życiem”.

W dniu dzisiejszym zaplanowana jest GALA FINAŁOWA – Ambasadorzy Edukacji Ekonomicznej jesteśmy z WAMI!!!