Warsztaty ABC Sukcesu dla uczniów „Żeromskiego”!

Aby samemu stać się lepszym nie musisz czekać na lepszy świat.

Phil Brosmans

Motto członków Szkolnego Koła Wolontariatu Podaruj Siebie działającego w ZSO w Opocznie to nie tylko górnolotne słowa. ZSO  dba  o wszechstronny rozwój umiejętności i zdobywania wiedzy,  gwarantując  swoim uczniom efektywne przygotowanie do egzaminów maturalnych, ale  również inwestuje w nich stawiając na samorozwój młodzieży, organizując praktyczne warsztaty szkoleniowe. W dniach 12 – 13 kwietnia w siedzibie szkoły odbyły się warsztaty pod nazwą ABC SUKCESU, skierowane głównie do wolontariuszy w podziękowaniu za czas i wysiłek poświęcony potrzebującym.

Szkolenie przygotowane zostało przez Tadeusza Niwińskiego, cenionego trenera, który od ponad 20 lat popularyzuje wiedzę na temat mądrego życia, prowadzone było przez  trenerki  Akademii Mądrego Życia z Łodzi.

Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy mogli lepiej poznać i zrozumieć siebie, pozbyć się samoograniczających przekonań, odkryć własne talenty, nauczyć się panować nad emocjami i radzić sobie w sytuacjach stresujących, poprawić relacje z ludźmi, zaplanować jak kierować własnym życiem i realizować swoje marzenia.

Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi, z wykorzystaniem różnorodnych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, zawierały elementy dyskusji, wymiany i analizy doświadczeń, twórczego podejścia do zadania oraz wchodzenie w role.

Zdobyte umiejętności i wiedza z pewnością przydadzą się uczniom Żeromskiego zarówno w nauce, jak i w codziennym życiu, motywując ich do nieustannej pracy nad rozwojem osobistym i inwestowaniem w siebie i własną przyszłość.

 

Za informację i pomoc w zorganizowaniu warsztatów opiekunki SKW serdecznie dziękują pani Kazimierze Frączak z Fundacji Promyk Nadziei w Opocznie.

Warsztaty były częścią projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

IMG_0454_z