Warsztaty dla młodzieży

fundacja

Pomimo stanu epidemii, Fundacja Wsparcia Psychospołecznego z siedzibą w Łodzi nie zawiesiła działalności. Nieprzerwanie prowadzi poradnictwo psychospołeczne i rodzinne.
Dzięki temu w dniach od 14 do 22 grudnia 2020 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach psychoedukacyjnych w zakresie ochrony
i promocji zdrowia – przeciwdziałanie HIV/AIDS. Zadanie publiczne  „Nie pozwól na zakażenie!” realizowane przez fundację jest współfinansowane ze środków  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Warsztaty prowadzone były online przez psycholog Agnieszkę Dulińską i pedagoga, specjalistę poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz terapii pedagogicznej, mediatora Rafała Osińskiego. W zajęciach, wymiarze dwóch godzin lekcyjnych, uczestniczyła młodzież z klas: IA2, IAF2, IB, IC, IIA, IIC, IICg i IIF.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładu, lecz przeplatały je scenki przedstawiające sytuacje z realnego życia. Taki przebieg zajęć spowodował niezwykle zaangażowanie młodzieży i śledzenie tego, co się dzieje na ekranie. Prowadzący przypomnieli młodzieży o istniejących zagrożeniach, związanych z chorobami przenoszonymi drogą płciową i poprzez krew. Zwrócili również uwagę na to, jak ważna jest  higiena podczas pracy m.in. personelu medycznego, kosmetyczek czy fryzjerów.
Działanie, które podjęli organizatorzy było ciekawym doświadczeniem, a także wzbogaciło wiedzę uczniów o ważne informacje.
Aktywny udział młodzieży w zajęciach świadczył o zainteresowaniu tematem i dowiódł, że wiedza o tym, jak zapobiegać zakażeniu się wirusem HIV, czy żółtaczki i pokonywać własne trudności  związane z wystąpieniem choroby, jest ogromnie potrzebna.