Warsztaty „Forum Dialogu”

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym

Szkoła Dialogu,

którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów Forum odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie. Program „Szkoła Dialogu” oparty jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier i stereotypów. Dzięki własnej pracy prowadzonej przy wsparciu trenerów Forum Dialogu uczniowie samodzielnie eksplorują historię, łącząc swoje odkrycia z materialnymi śladami w przestrzeni i  w rezultacie przygotowują  wycieczkę po jej żydowskich zabytkach przy wsparciu trenerów Forum.

W dniach 30.09 – 01.10.2015 w naszej szkole odbyły się warsztaty prowadzone przez trenerki Forum Dialogu – Dorotę Cieślik i Beatę Godlewską, mające na celu wprowadzenie uczestników w tematykę zajęć, przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących żydowskiej kultury i tradycji oraz uświadomienie, że przed wojną Żydzi stanowili nieodłączną część ich miejscowości. W trakcie  zajęć trenerki zapoznały uczniów z metodami pracy projektowej oraz wspólnie ustalili plan działań podejmowanych przez uczniów pod nadzorem nauczyciela w okresie pomiędzy spotkaniami.

W 3-4 tygodniowym okresie pomiędzy drugim a trzecim spotkaniem trenerki Forum pozostają w kontakcie z uczniami i nauczycielem – stymulując oraz wspomagając pracę nad projektem wycieczki.

Trenerki Forum Dialogu wraz ze szkolną koordynatorką projektu Kariną Larecką wzięły  udział w spotkaniu  z Burmistrzem Rafałem Kądzielą, Sekretarzem Miasta Tomaszem Łuczkowskim, Dyrektorem Biblioteki Andrzejem Śliwką oraz Dyrektorem Muzeum Adamem Grabowskim, na którym  przedyskutowano możliwości wsparcia i pomocy młodzieży przy realizacji projektu. Wszyscy uczestnicy spotkania entuzjastycznie zadeklarowali chęć współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących, a Burmistrz objął projekt patronatem.

Zapraszamy na nasz projektowy fanpage: „Opoczno- miastem dwóch kultur”, na którym będzie można śledzić  postępy w działaniach projektowych oraz dowiedzieć się więcej na temat kultury i historii społeczności żydowskiej stanowiącej niegdyś ponad połowę  ludności Opoczna.

PROJEKT REALIZOWANY POD PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ!