Warsztaty naukowo – biznesowe na SGH

2 czerwca 2017 roku uczniowie objęci Programem Klasa Akademicka SGH (czyli z klasy Ic i trzy osoby z klasy Id) brali udział w warsztatach naukowo – biznesowych zorganizowanych na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Przebieg spotkania był dynamiczny i niezwykle interesujący. Na początku p. Diana Krysicka, z Działu Rekrutacji i Promocji, zapoznała naszych uczniów z bogatą ofertą SGH. Następnie p. Mariusz Omelańczuk – doktorant SGH przeprowadził zajęcia na temat: „Jak zawojować rynki zagraniczne?” Prezentowane zagadnienia stanowiły głębokie poszerzenie treści z zakresu przedsiębiorczości. Prawdziwą euforię wśród naszej młodzieży wywołały warsztaty prowadzone przez p. Michała Radnego – przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego Biznesu. Prelegent z pasją prowadził zajęcia przeplatane quizem nawiązującym do omawianych zagadnień: przedsiębiorstwach typu start up, modelach biznesowych (SaaS, lead generator, P2P exange, marketplace, freemium), sposobach oceniania czy model biznesowy się sprawdził MVP (minimum viable product, POC). Nasi uczniowie poznali również etapy finansowania „start upów” np. FFF (family, fitness, fools), speed capital (środki na rozkrecenie), business angel (mentor biznesowy), financing rotunda („w drodze do bycia jednorożcem”). Kolejna odsłona zajęć sympatycznego p. Michała Radnego dotyczyła funduszy venture capital w Polsce oraz stanowiła rozwinięcie tezy: „Inkubator przedsiębiorczości a akcelerator biznesu”. Warto dodać, że uczniowie z naszego liceum wykazali się doskonałą znajomością wiedzy, o czym mogą świadczyć wyniki przeprowadzonego w trakcie zajęć quizu, w którym I miejsce zajęła Maja Walasik, II miejsce Piotr Stępień, III miejsce Wojciech Zych (wszyscy klasa Ic).

Po zajęciach spotkała się z nami pani Dyrektor Centrum Otwartej Edukacji SGH dr Joanna Tabor – Błażewicz, która wręczyła uczniom zaświadczenia potwierdzające udział w Programie Klasa Akademicka SGH. Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie. W dalszej części pobytu zwiedziliśmy Kampus Uczelni oraz bibliotekę SGH, która w czasie sesji czynna jest do 5.00 rano (w czytelni praktycznie wszystkie stanowiska były zajęte).

Wracamy po prawdziwej uczcie naukowej z konkretnymi celami, które chcemy osiągnąć działając w Programie Klasa Akademicka SGH. Na długo zapadną nam wspomnienia z pobytu nad Wisłą.