Z wizytą w mieście Kopernika i Tony’ego Halika

9 kwietnia 2022 roku drużyna wybitnych geografów z naszej szkoły w składzie: Julia Goworek (IIIC), Wiktor Kresa (IIIC) i Mateusz Miśkiewicz (IIF) wzięła udział w fantastycznej akcji edukacyjnej pod hasłem Ogólnopolski Wielki Test Wiedzy Geograficznej 2022. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do udziału w nim zakwalifikowano 40 zespołów reprezentujących 28 szkół z ośmiu województw.
Pierwsza część spotkania obejmowała test, do którego przystąpili zawodnicy wszystkich drużyn. W drugiej części odbyły się warsztaty i pokazy naukowe na temat: modelowania 3D (dr Radosław Golba), GiS-u i darmowych danych przestrzennych oraz ich wykorzystania w praktyce (dr inż. Agnieszka Pilarska), oznaczania właściwości gleb w laboratorium (mgr Kinga Milewska), rozpoznawania minerałów (dr Szymon Belzyt), atrakcji turystycznych Nigru i Beninu (dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK) oraz prognozowania pogody (Aleksandra Pospieszyńska).
Równolegle, w ramach imprezy, odbyły się warsztaty dla nauczycieli dotyczące treści z zakresu ochrony środowiska w nauczaniu geografii w szkołach średnich:

  • Miks energetyczny Polski – diagnoza i wyzwania (dr hab., Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK),
  • Zdrowe gleby podstawą zdrowego żywienia (dr hab. Rafał Kot, prof. UMK; dr Maciej Markiewicz),
  • Od krajobrazów naturalnych do krajobrazów aktualnych (dr hab. Rafał Kot, prof. UMK),
  • Regiony fizyczno – geograficzne Polski – najnowsza weryfikacja granic (dr hab. Rafał Kot, prof. UMK).

Następnie odbyły się trzy rundy interaktywnego quizu. Pobyt w Toruniu dla młodych geografów był okazją do zwiedzenia uroczego Starego Miasta, wsłuchania się w szum potężnej Wisły. Dało się poczuć powiew wiatru i tęsknotę, by ponownie tu wrócić. I oczywiście niebawem tu wrócimy. A co wywarło szczególne na nas wrażenie? Tak jak niegdyś na Fryderyku Chopinie: pierniki, piecuchy, samo miasto, przez które czas przemawia i które swoimi ceglanymi budowlami- niczym koralowa wyspa- odbija się w Wiśle. Jaki piękny jest ten Toruń!

Marzena Papis