Szkolenie dla wolontariuszy

„Aby samemu stać się lepszym
nie musisz czekać na lepszy świat”
Phil Brosmans

 

Takie motto przyświeca członkom Szkolnego Koła Wolontariatu Podaruj Siebie, działającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. 10 listopada 2012r. dziesięciu uczestników wzięło udział  w ośmiogodzinnym szkoleniu pn. „Wolontariat” w ramach projektu „Trzeci sektor-  siłą społeczeństwa obywatelskiego!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zorganizował Instytut Nowych Technologii z Łodzi oraz fundacja Promyk nadziei z Opoczna. Program szkolenia poruszał m.in. ideę i terminologię wolontariatu, integrację i komunikację, prawa i obowiązki, planowanie pracy, praca w zespole oraz motywowanie wolontariuszy. Oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, uczestnicy otrzymali również certyfikaty. Dla najbardziej zaangażowanych członków koła przewidziane są kolejne edycje szkolenia w listopadzie i grudniu.

Główne założenia SKW Podaruj Siebie  to: rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych; pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; pomoc w odnalezieniu własnego miejsca co sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości, samorealizacji; rozwijanie wśród młodzieży postaw tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka; rozwijanie wiedzy na temat praw człowieka sposobów ich egzekwowania; szerzenie idei współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku szkolnym.

Od września członkowie SKW regularnie uczestniczą w akcji Cała Polska czyta Dzieciom ofiarując swój czas i zaangażowanie dzieciakom z Akademii Przedszkolaka. 26 i 27 października wolontariusze wzięli udział w zbiórce pieniędzy w supermarkecie WOY, wspomagając w ten sposób Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Opocznie.

Wolontariat to nie tylko dobrowolna praca na rzecz potrzebujących, to również szansa na zawarcie znajomości i podnoszenie swoich kwalifikacji. Niebawem w ZSO odbędą się warsztaty z tolerancji oraz  szkolenia nt. wolontariatu europejskiego. Szkoła, jako jedna z czterech w województwie łódzkim, została zakwalifikowana do programu największej międzynarodowej organizacji działającej na rzecz obrony praw człowieka – Amnesty International- „Prawa człowieka: TERAZ! to jest w Twoich rękach”.

Uczniowie Żeromskiego swoją postawą i działaniem pokazują, że los drugiego człowieka, szczególnie tego potrzebującego pomocy, nie jest im obojętny.