Wolontariusze z „Żeromskiego” ratują konie! Przyłącz się!

Wraz z nowym rokiem szkolnym do pracy  powracają wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu Podaruj siebie, działającym w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Wypoczęci po wakacjach, pełni energii, zapału i nowych pomysłów, a przede wszystkim chętni pomagać potrzebującym zabieramy się do realizacji nowych zadań. Tegoroczną działalność rozpoczynamy udziałem w III edycji ogólnopolskiego programu „Zbieraj kartridże, ratuj konie”.

W II edycji programu udział wzięły 233 placówki oświatowe z całej Polski, wśród nich również Żeromski, jako jedyna szkoła z regionu. Uczestnicy zebrali łącznie ponad 35 tys. zużytych tuszy i tonerów, z czego 13 tys. można było poddać reprodukcji. W procesie reprodukcji kartridże zostały przetworzone w pełnowartościowe materiały do drukowania, a te nienadające się do reprodukcji lub uszkodzone zostały poddane utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska.

Ze środków uzyskanych z reprodukcji kartridży organizatorzy wsparli Klub Gaja kwotą 13 tys. zł. Część pieniędzy została już wykorzystana na wykup konia o imieniu Feta oraz na leczenie i utrzymanie koni znajdujących się pod stałą opieką Klubu Gaja. Pozostała kwota zostanie przeznaczona w najbliższych miesiącach na wykup kolejnego konia.

Jak widać w taki sposób również możemy realnie wpływać na poprawę otaczającej nasz rzeczywistości. Dlatego apelujemy do mieszkańców Opoczna i okolic, do pracowników biur, urzędów, sklepów i innych miejsc, gdzie używane są drukarki, o przynoszenie zużytych tonerów i kartridży do siedziby ZSO. Nasi wolontariusze będą je również  odbierać osobiście.

Zachęcamy również pozostałe szkoły do włączenia się do akcji! Razem zdziałamy więcej!

Weźmy  odpowiedzialność za nasze środowisko, za otoczenie, w którym żyjemy. Powiększmy świadomość ekologiczną wśród społeczności lokalnej według zasady:

myślimy globalnie, działamy lokalnie!

Bardzo dziękujemy za udział w zbiórce! Osiągnięty wynik jest wspólnym sukcesem wszystkich zaangażowanych osób.

Opiekunki SKW Podaruj siebie