Wsparcie maturzystów w rozwoju osobistym

Okres nauki w szkole średniej to czas wielu nowych wyzwań, odkrywania siebie, własnych zainteresowań, przygotowania się do wkroczenia w dorosłe życie i przyjęcia nowych ról – studenta i pracownika. Dlatego też postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów klas maturalnych, którzy już za niespełna trzy miesiące zetkną się z prawdziwym stresem. Dnia 20 lutego odbyły się w naszej szkole warsztaty psychologiczne realizowane przez Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej z Warszawy. Spotkanie realizowane było w ramach Strefy Młodzieży, czyli programu przeznaczonego dla licealistów i poświęconego sprawom ważnym i trudnym dla młodego człowieka. Najważniejsze, że o tematach tych rozmawia się w przyjaznej atmosferze. Zajęcia prowadzone były przez studenta ostatniego roku. Tematyka warsztatów:

  1. Matura nie taka straszna, jak o niej mówią.
    W ramach warsztatu omówione zostały sposoby radzenia sobie z destruktywnym stresem, a także ukazanie jego motywującego działania, które może wspomagać i mobilizować do pracy oraz wpływać na efektywność przygotowań do matury.
  1. Efektywna nauka – naucz się, jak się uczyć
    Podczas warsztatu maturzyści zastanawiali się jak dostosować środowisko nauki do procesu uczenia się,  tak, aby stał się on bardziej sprawny i efektywny. Prowadzący omówił techniki skutecznego zapamiętywania( tzw. mnemotechniki).
  1. Zarządzanie sobą w czasie – jak to robić skutecznie?
    Obecnie za walutę uważa się czas. Codziennie mamy do „wydania” 1440 minut, a dla każdego z nas czas jest czymś cennym. Dobrze jest więc go szanować i nauczyć się nim odpowiednio gospodarować. O tym właśnie były te warsztaty. Dzięki nim uczestnicy zapoznali się z technikami zarzadzania sobą w czasie , a w rezultacie zwiększyli swoją wiedzę na temat motywowania siebie.