Współpracujemy z Here Technologies

17 kwietnia br. uczniowie klasy IIb, IIc, IId, IIge brali udział w świetnych zajęciach z geoinformacji przeprowadzonych w formie live streamu. Organizatorem zajęć była potężna korporacja HERE Technologies z Krakowa reprezentowana przez pana Marcina Nejmana i pana Krzysztofa Indelaka. Z dumą dodamy, że pan Marcin jest absolwentem naszej szkoły. HERE Technologies to firma złożona z ponad 8000 pracowników skupionych na koncepcji lokalizacji i potencjalnym wpływie na radykalną poprawę sposobu prowadzenia działalności – kształtuje przyszłość, zmieniając to, co wcześniej było znane jako mapa.

Piątkowe spotkanie właśnie dotyczyło map w Internecie i ich możliwości.  Plan zajęć obejmował:

  • Wprowadzenie, przedstawienie prezenterów,
  • Wyjaśnienie czym jest GIS (Systemy Informacji Geograficznej),
  • Elementy mapy cyfrowej, rodzaje map cyfrowych,
  • Skalę, generalizację, metody prezentacji treści na różnych mapach,
  • Przegląd i porównanie dostępnych map internetowych,
  • Wprowadzenie do budowania i publikowania własnych map cyfrowych w oparciu o darmowe narzędzia,
  • Mapowanie własnej okolicy,
  • Prezentację narzędzi do uzupełniania map w Internecie,
  • Q&A.

W najbliższym czasie przewidujemy jeszcze dwa takie spotkania. Był to kontakt z najwyższą technologią reprezentowaną przez jedną z najlepszych firm na arenie międzynarodowej.