Wszystko jest możliwe!

12 grudnia br. Prezydium Komitetu Głównego podjęło decyzję o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej uczniów, których praca pisemna z I etapu została oceniona na 75 lub więcej punktów. Rewelacyjnie w tej części wypadł Sławomir Kwiatkowski, uczeń klasy IIID I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego, który uzyskał 95 punktów i jednocześnie zajął I miejsce, w Okręgu Łódzkim, w kategorii tematycznej dotyczącej rzeki w krajobrazie. Tu warto dodać, że w ubiegłym roku szkolnym było podobnie, Sławek był najlepszy.

Praca Sławomira Kwiatkowskiego miała charakter empiryczny. Traktowała o roli rzeki Drzewiczki w krajobrazie miejscowości Odrzywół, położonej w pobliżu miejsca zamieszkania ucznia.  W pracy uczeń wykazał się właściwym doborem metod pracy i materiałów źródłowych, szerokim zakresem spostrzeżeń przeprowadzonych obserwacji i pomiarów, wnikliwością analizy zmian układu rzeki, rozwoju doliny rzecznej, dostosowania się obszaru Odrzywołu do rzeźby terenu ukształtowanej przez Drzewiczkę, a także zmianami antropogenicznymi w środowisku doliny. Na uwagę zasługuje dokumentacja działań ucznia, a szczególnie odtworzenie biegu Drzewiczki w poprzednich latach oraz wykonanie map rozwoju miejscowości Odrzywół od XV wieku. To pionierskie opracowanie ucznia potwierdziło, że Drzewiczka wyraźnie przesuwa swoją dolinę w kierunku  wschodnim. Sławek udowodnił, że Drzewiczka była czynnikiem kluczowym dla organizacji przestrzeni Odrzywołu, przy czym znaczenie ma nie tyle samo występowanie wody, ile utworzonej przez nią doliny rzecznej. Wyróżniające wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne ucznia potwierdzały mapy mentalne stanowiące doskonale podsumowanie pracy.

Dziś gratulujemy i życzymy, aby w II etapie, który zaplanowano na początek lutego, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego Sławomir Kwiatkowski wypadł równie dobrze. Trzymamy kciuki!