Podręczniki klasa III H

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Profil
ekonomiczno-
administracyjny
„H”

J. polski

„Przeszłość to dziś”
Literatura, język, kultura

J. Kopciński
(współpraca
E. Gruszczyńska)

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Oxford Repetytorium
for matura”

D. Gryca
I. Sosnowska

Oxford
University
Press

J. angielski zaawansowany

„Oxford Repetytorium
for matura”

D. Gryca
I. Sosnowska

Oxford
University
Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”
3a, 3b

K. Łuniewska
U. Tworek

WSiP

J. rosyjski

„Nowyje wstrieczi 3”

H. Dąbrowska
M. Zybert

WSiP

J. włoski

„Nuovo Progetto
italiano 3”

T. Martin
S. Magnelli

EdiLingua

Historia

„Historia 3”
Historia najnowsza

B. Burda
B. Halczak
R. M. Józefiak
M. Szymczak

OPERON

Matematyka

„Poznać i zrozumieć”
Kl. 3
Zbiór zadań 1-3

A. Przychoda
Z. Łaszczyk

WSiP

Biologia

„Biologia 2”
Zakres podstawowy

J. Balerstet
E. Bartnik
W. Lewiński

OPERON

Geografia

„Geografia”
Poziom poddstawowy

D. Makowska

WSiP

Wiedza o społeczeństwie

„Wiedza o
społeczeństwie”
Zakres podstawowy

Z. Smutek
J. Maleska
B. Surmacz

OPERON

Funkcjonowanie
przedsiębiorstwa
w warunkach
gospodarki rynkowej

„Funkcjonowanie
przedsiębiorstwa
w warunkach
gospodarki rynkowej”
Część III

A. Komosa

EKONOMIK

Prawo i
postępowanie
administracyjne

„Prawo i
postępowanie
administracyjne”
Część III

J. Musiałkiewicz

EKONOMIK

Elementy
rachunkowości

„Elementy
rachunkowości”
Część I i II

J. Musiałkiewicz

EKONOMIK

Praca biurowa

„Praca biurowa”
Część II

T. Bogusławska

REA

Podręczniki klasa III G

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Przyrodniczo-

krajoznawcza

„G”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

J.Kopciński

(współpraca E.Gruszczyńska)

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Oxford Repetytorium for matura”

D.Gryca

I.Sosnowska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Oxford Repetytorium for matura”

D.Gryca

I.Sosnowska

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

3a,3b

K.Łuniewska

U.Tworek

WSiP

Język włoski

„Nuovo Progetto italiano” 3

T.Martin

S.Magnelli

EdiLingua

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 3

H.Dąbrowska

M.Zybert

WSiP

Historia

Historia 3

Historia najnowsza

B.Burda

B.Halczak

R.M. Józefiak

M.Szymczak

OPERON

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 3

Zbiór zadań 1-3

A.Przychoda

Z Łaszczyk

WSiP

Biologia

„Biologia 3”

Zakres rozszerzony

Praca zbiorowa

Ewa Bartnik

Waldemar Lewiński

OPERON

Chemia

„Chemia 3”

Poziom rozszerzony

Równowagi i procesy jonowe

S. Hejwowska

J. Staruszko

OPERON

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

Z.Smutek

J.Maleska

B.Surmacz

OPERON

Geografia

„Człowiek i środowisko”

Poziom rozszerzony

Z. Podgórski

Wł. Marszewski

K. Becmer

WSiP

 

Podręczniki klasa III F

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Medyczno-technologiczna

„F”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

J.Kopciński

(współpraca E.Gruszczyńska)

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Oxford Repetytorium for matura”

D.Gryca

I.Sosnowska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Oxford Repetytorium for matura”

D.Gryca

I.Sosnowska

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

3a,3b

Repetytorium ABC Maturalne

K.Łuniewska

U.Tworek

WSiP

Język włoski

„Nuovo Progetto italiano” 3

T.Martin

S.Magnelli

EdiLingua

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 3

H.Dąbrowska

M.Zybert

WSiP

Historia

Historia 3

Historia najnowsza

B.Burda

B.Halczak

R.M. Józefiak

M.Szymczak

OPERON

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 3

Zbiór zadań 1-3

A.Przychoda

Z Łaszczyk

WSiP

Fizyka

„ Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych”-

kurs podstawowy

z elementami kursu rozszerzonego,cz.I i cz.II

J. Salach

ZAMKOR

Biologia

„Biologia 3”

Zakres rozszerzony

Praca zbiorowa

Ewa Bartnik

Waldemar Lewiński

OPERON

Chemia

„Chemia 3”

Poziom rozszerzony

Równowagi i procesy jonowe

S.Hejwowska

J.Staluszko

OPERON

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

Z.Smutek

J.Maleska

B.Surmacz

OPERON

 

Podręczniki klasa III D/E

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Politechniczno-

informatyczna

„D/E”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

J.Kopciński

(współpraca E.Gruszczyńska)

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Oxford Repetytorium for matura”

D.Gryca

I.Sosnowska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Oxford Repetytorium for matura”

D.Gryca

I.Sosnowska

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

3a,3b

K.Łuniewska

U.Tworek

WSiP

Język włoski

„Nuovo Progetto italiano” 3

T.Martin

S.Magnelli

EdiLingua

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 3

H.Dąbrowska

M.Zybert

WSiP

Historia

Historia 3

Historia najnowsza

B.Burda

B.Halczak

R.M. Józefiak

M.Szymczak

OPERON

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 3

Zbiór zadań 1-3

A.Przychoda

Z Łaszczyk

WSiP

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

Z.Smutek

J.Maleska

B.Surmacz

OPERON

Geografia

„Człowiek i środowisko”

Poziom rozszerzony

Geografia. Część 3

Z. Podgórski

Wł. Marszewski

K. Becmer

WSiP

Informatyka

„Informatyka”

cz. II

P.Broda

D.Smołucha

OPERON

Fizyka

Klasa D

„Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych”

(Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego)

Część I i II

J.Salach

ZamKor

 

Podręczniki klasa III C

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Biznesowo-

bankowa

„C”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

J.Kopciński

(współpraca E.Gruszczyńska)

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Oxford Repetytorium for matura”

D.Gryca

I.Sosnowska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

Repetytorium maturalne

Poziom rozszerzony

M.Umińska

Pearson Langman

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

3a,3b

K.Łuniewska

U.Tworek

WSiP

Język włoski

„Nuovo Progetto italiano” 3

T.Martin

S.Magnelli

EdiLingua

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 3

H.Dąbrowska

M.Zybert

WSiP

Historia

Historia 3

Historia najnowsza

B.Burda

B.Halczak

R.M. Józefiak

M.Szymczak

OPERON

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 3

Zbiór zadań 1-3

A.Przychoda

Z Łaszczyk

WSiP

Fizyka

„ Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych”-

kurs podstawowy

z elementami kursu rozszerzonego,cz.I i cz.II

J. Salach

ZAMKOR

Wiedza o kulturze

„Człowiek-twórca kultury”

Zakres podstawowy
i rozszerzony

Z.Majchrowski

K.Mrowcewicz

P.Sitarski

D.Szwarcman

STENTOR

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

Z.Smutek

J.Maleska

B.Surmacz

OPERON

Geografia

„Człowiek i środowisko”

Poziom rozszerzony

Geografia. Częśc 3

Z. Podgórski

Wł. Marszewski

K. Becmer

WSiP

 

Podręczniki klasa III B

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Bezpieczeństwa i porządku publicznego

„B”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

J.Kopciński

(współpraca E.Gruszczyńska)

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Oxford Repetytorium for matura”

D.Gryca

I.Sosnowska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Oxford Repetytorium for matura”

D.Gryca

I.Sosnowska

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

Repetytorium maturalne

Język włoski

„Nuovo Progetto italiano” 3

T.Martin

S.Magnelli

EdiLingua

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 3

H.Dąbrowska

M.Zybert

WSiP

Historia

Historia 3

Historia najnowsza

B.Burda

B.Halczak

R.M. Józefiak

M.Szymczak

OPERON

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 3

Zbiór zadań 1-3

A.Przychoda

Z Łaszczyk

WSiP

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

Z.Smutek

J.Maleska

B.Surmacz

OPERON

Geografia

„Człowiek i środowisko”

Poziom rozszerzony

Geografia .Część 3

Z. Podgórski

Wł. Marszewski

K. Becmer

WSiP

Chemia

Chemia 2

Chemia organiczna

Kształcenie w zakresie podstawowym

Maria Litwin

Szarota Styka-Wlazło

Joanna Szymońska

Nowa Era

 

Podręczniki klasa III A1 i A2

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Humanistyczno-dziennikarsko-

prawnicza

„A1”, „A2”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

J.Kopciński

(współpraca E.Gruszczyńska)

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Oxford Repetytorium for matura”

D.Gryca

I.Sosnowska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

Klasa A1

Repetytorium Maturalne

Poziom rozszerzony

Express Publishing

J. niemiecki podstawowy

Repetytorium ABC maturalne

WSiP

Język włoski

„Nuovo Progetto italiano” 3

T.Martin

S.Magnelli

EdiLingua

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 3

H.Dąbrowska

M.Zybert

WSiP

Historia

Historia dla maturzysty

Wiek XX

H.Radziwił

W.Roszkowski

PWN

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 3

Zbiór zadań 1-3

A.Przychoda

Z Łaszczyk

WSiP

Wiedza
o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie”

Z.Smutek

J.Maleska

B.Surmacz

OPERON

Geografia

„Geografia” cz.II

Poziom podstawowy

Praca zbiorowa pod redakcją:

Doroty Makowskiej

WSiP

Chemia

Chemia 2

Chemia organiczna

Kształcenie w zakresie podstawowym

Maria Litwin

Szarota Styka-Wlazło

Joanna Szymońska

Nowa Era