Wykłady popularno – naukowe w ramach projektu Instytut Kreatywnej Biologii na Uniwersytecie Łódzkim

29. 10. 2021 młodzież ucząca się biologii na poziomie rozszerzonym z klas: IC, IF oraz IIF w ramach projektu ,,Instytut Kreatywnej Biologii” wzięła udział w zajęciach popularyzujących biologię, przyrodę, ekologię i zagadnienia medyczne, organizowanych przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
Wykłady i warsztaty, które propagują kreatywność młodego człowieka, zachęcają do rozwijania zainteresowań i pasji, będą odbywać się cyklicznie od października 2021 r. do czerwca 2022r. (w chwili obecnej w wersji online).
Na spotkaniu inaugurującym projekt, uczniowie mieli okazję wysłuchać dwóch interesujących wykładów.
I wykład: ,,Kwiaty w komórkach” wygłosiła dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ (Katedra Mikrobiologii Molekularnej). Tematem były niespodzianki, jakich możemy się spodziewać po tym, jak do naszego organizmu dostaną się ,,niezaproszeni goście”. Uczniowie poznali odpowiedzi na pytania: jak sobie z nimi radzić? czy mamy z nimi walczyć, czy może się zaprzyjaźnić. Prelegentka dużą część swojego wykładu poświęciła niebezpiecznej toksoplazmozie wywoływanej przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Podkreśliła, jak ważne są szczepionki w walce z chorobami zakaźnymi.
II wykład: ,,Pszczoły w mieście” przedstawił dr Piotr Jóźwiak (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii). Przybliżył uczniom prowadzenie gospodarki pasiecznej na terenach zurbanizowanych. W bardzo ciekawy sposób przedstawił podstawowe zagadnienia z zakresu biologii pszczoły miodnej, prac pasiecznych w ciągu roku, ale również problemów z zakresu funkcjonowania pasieki w mieście, takich jak jej lokalizacja oraz rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne przy jej zakładaniu. Zwrócił również uwagę na korzyści wynikające z istnienia pasieki w mieście dla lokalnej społeczności np. zapylanie roślin, produkcja miodu czy funkcja edukacyjna, a także dla populacji samych pszczół np. środowisko wolne od pestycydów oraz duża różnorodność roślin na terenach zielonych miast, a co za tym idzie – zróżnicowane źródła pokarmu. Poruszone zagadnienia poparte zostały przykładami funkcjonujących z powodzeniem pasiek prowadzonych w dużych zagranicznych miastach takich jak Nowy Jork, Londyn, Paryż, jak również miastach polskich np. Katowice czy Łódź.
Na koniec, pomimo późnej godziny, uczniowie zaciekawieni tematem zadawali wiele pytań, na które pan doktor bardzo chętnie odpowiedział.
Mamy nadzieję, że te pierwsze, dające do myślenia zajęcia zachęcą młodzież do uczestniczenia w kolejnych wykładach w przyszłym miesiącu.

Teresa Tępińska, Anna Kumur, Wojciech Grochulski