Wyprawka szkolna – 2013

W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM RZĄDOWYM
 „WYPRAWKA SZKOLNA-2013”

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

BĘDĄ PRZYJMOWANE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

DO DNIA 6 WRZEŚNIA 2013 ROKU

O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się rodzice uczniów, których dzieci będą  w klasie drugiej w roku szkolnym 2013/2014.

Kryterium dochodowe na członka rodziny wynosi 456,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski o udzielenie pomocy na zakup podręczników są do pobrania
w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

ikona_pdf