Wyprawka szkolna 2014

W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM RZĄDOWYM
 „WYPRAWKA SZKOLNA-2014”

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ PRZYJMOWANE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

DO DNIA 3 WRZEŚNIA 2014 ROKU

 

O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się rodzice uczniów, których dzieci będą  w klasie trzeciej w roku szkolnym 2014/2015.
Kryterium dochodowe na członka rodziny wynosi 539,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Wnioski o udzielenie pomocy na zakup podręczników są do pobrania w sekretariacie szkoły.