Wysoko, coraz wyżej

„Ta szkoła nie marnuje talentów swoich uczniów” – takie opinie krążą o naszym liceum i nie ma  w tym przesady. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, pasje poprzez udział w wielu formach aktywności, często o charakterze edutainmentu, edukację hybrydową. Dzięki temu proces uczenia się nabiera otwartości, staje się transparentny.

W trwającym II semestrze sześć uczennic z naszej szkoły, czyli Aleksandra Wiktorowicz (IId), Weronika Konewka (IId), Martyna Kwiatkowska (IId), Łucja Kępska (IIeg), Karolina Wijata (IIeg), Wiktoria Skalska (IIeg) wzięło udział w spotkaniu „Zostań badaczką” zorganizowanym przez Akademię Młodych Uczonych działającą przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Kierownikiem przedsięwzięcia była dr hab. Anna Ajduk.

Spotkanie odbyło się w uroczym budynku Pałacu Staszica w Warszawie. Skierowane było do licealistek i studentek pierwszych lat studiów, miało na celu zachęcenie do obrania ścieżki kariery naukowej.

W pierwszej części spotkania uznane badaczki reprezentujące różne dziedziny wiedzy opowiedziały o swojej karierze naukowej, wyjaśniły dlaczego zdecydowały się zająć nauką, na jakie trudności natrafiły i jak je pokonały, co je pasjonuje w wykonywanym zawodzie.

Jako pierwsza zabrała głos reprezentująca nauki ścisłe dr Joanna Ida Sułkowska – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik „Interdyscyplinarnego Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych” w Centrum Nowych Technologii UW, pracownik Wydziału Chemii UW. Beneficjentka wielu programów naukowych. Laureatka prestiżowych nagród, w tym UNESCO L’Oreal „Rising talent”, MocArt czy Człowiek Roku 2018. Prelegentka wskazała cechy dobrego naukowca, a wśród nich: kreatywność, dociekliwość, odwagę, pokorę, determinację, elastyczność, konsekwencję.

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Anna Brożek – filozof, pianistka, teoretyk muzyki, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka lub współautorka czternastu książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu semiotyki logicznej, metodologii, ontologii, historii filozofii polskiej oraz teorii i filozofii muzyki. W przystępny sposób wyjaśniła, na czym polega sukces w nauce.

W dalszej części wartościowego spotkania wystąpiła dr hab. inż. Monika Kwoka – profesor Politechniki Śląskiej, prodziekan Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki. Specjalista w zakresie nanotechnologii materiałów elektronicznych. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, aktywnie współpracująca  ze znanymi ośrodkami naukowymi z Niemiec, Włoch, Turcji, Węgier. Zwróciła uwagę, że bycie badaczką to tak naprawdę zaspokojenie własnej ciekawości, odkrywanie zupełnie nowych obszarów myślenia, wdrażanie czasami szalonych idei i wreszcie możliwość dokonania wielkich rzeczy. Wypowiedź zakończyła stwierdzeniem, że każdy, kto studiuje, musi nauczyć się samodzielnie pracować.

Po lunchu odbyły się dyskusje stolikowe z przedstawicielkami 13 wybitnych polskich kobiet reprezentujących różne dziedziny naukowe: bio – medyczne, o środowisku, ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne. Nasze uczennice zostały przydzielone do stolika NAUKI ŚCISŁE (tu warto dodać, że ten stolik cieszył się największą popularnością, bowiem prowadziły go wspomniana wcześniej wybitna dr Joanna Ida Sułkowska oraz dr inż. Katarzyna Matras – Postołek – chemik o specjalności Technologa Tworzyw Sztucznych, pracownik Politechniki Krakowskiej i profesor wizytujący University of Jinan w Chinach, zdobywczyni złotego medalu na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie).

Nasze uczennice uzyskały wiele cennych wskazówek i odpowiedzi na nurtujące je problemy.

To była wspaniała przygoda naukowa rozbudzająca chęć poznawania, angażowania się, „sięgania gwiazd”, ale i ucząca pokory i szacunku.

Kolejne spotkania Akademii Młodych Uczonych wkrótce, a już dziś listy chętnych do udziału w nich zapełnione. To tylko potwierdza, że nasi uczniowie wiedzą, czego chcą.