WZW – zakończenie akcji profilaktycznej

Program edukacyjny „Podstępne WZW” realizowany jest przez Fundację Gwiazda Nadziei w partnerstwie z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Celem akcji jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, sposobów zakażenia HBV i HCV, zasad profilaktyki oraz propagowanie   postawy tolerancji i zrozumienia  wobec osób zakażonych.

Istotne jest również pobudzenie młodych ludzi do refleksji nad odpowiedzialnością  w zakresie własnych zachowań zdrowotnych.

W ramach realizacji programu przeprowadzono zajęcia z młodzieżą klas pierwszych, drugich i trzecich z wykorzystaniem scenariuszy zajęć  i materiałów edukacyjnych opracowanych przez organizatorów. Koordynatorkami projektu były nauczycielki biologii i chemii: p. Ewa Gutarowska, Renata Sijer oraz Teresa Tępińska.

wzw-plakat