XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Dnia 23 marca 2017 roku w Żarnowie odbył się XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Celem konkursu, organizowanego cyklicznie, jest propagowanie idei samorządności wśród młodych mieszkańców powiatu opoczyńskiego, zdobywanie wiedzy o historii i zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach oraz zachęcanie do aktywnego życia w każdej społeczności lokalnej.
Z naszej szkoły zostały wyłonione trzy osoby, które wspólnymi siłami wywalczyły 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej. Jako jedyna na podium z „Żeromskiego” stanęła Kinga Witoń, uczennica klasy IIIa1, zajmując
bardzo dobre, drugie miejsce. W konkursie uczestniczyli: Kinga Witoń (kl. IIIa1), Paweł Farys (kl. IIIa1) oraz Piotr Woźniak (kl. IIab). Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Opiekunem młodzieży był p. Jacek Pluciński.