XIV Ogólnopolski Konkurs Geologiczno – Środowiskowy

UCZNIOWIE Z „ŻEROMSKIEGO” NIE ZAWODZĄ

17 maja 2013 roku odbyły się uroczystości półfinałowe XIV Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem: „Drapieżne oblicza Ziemi”. II miejsce w regionie, obejmującym województwo łódzkie i świętokrzyskie (stratowało ok. 500 uczestników) w kategorii ,,WIEDZA” zajął Jacek Białek, uczeń klasy II C Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy na jeden z trzech tematów. Jacek wybrał temat 3 – przedstawił: ,,Drugą młodość zapomnianych wyrobisk ………. Człowiek dumny gospodarz Ziemi” wraz z projektem zagospodarowania na cele edukacyjne promujące szeroko pojęte nauki o Ziemi. Praca była bogato ilustrowana pięknymi fotografiami i rycinami dzięki czemu została bardzo wysoko oceniona. Konkurs organizowany był przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, a w naszym regionie prowadzony był przez Muzeum Geologiczne oddziału świętokrzyskiego w Kielcach.

Gala wręczenia nagród odbyła się w gmachu Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Miała charakter bardzo uroczysty. Poza Jackiem, który zajął II miejsce jury w skład którego wchodzili: dr Anna Mader i mgr Mieczysław Studencki nagrodziło jeszcze 2 osoby za I i III miejsce oraz przyznało 4 wyróżnienia. Wszyscy otrzymali wartościowe nagrody, na które obok publikacji książkowych złożył się wysokiej jakości sprzęt elektroniki użytkowej. Podkreślono, iż sąd konkursowy miał bardzo trudne zadanie, gdyż wszystkie prace reprezentowały bardzo wysoki poziom. Tym bardziej cieszymy się z sukcesu ucznia z Żeromskiego. Opiekunem Jacka Białka w szkole była pani Marzena Papis nauczycielka geografii.