XLIII Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna

Konrad Kłusek, uczeń klasy IIId, awansował do finałowego etapu ustnego zawodów okręgowych XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej. Znalazło się w nim tylko 14 uczniów, którzy musieli wykazać się ogromną wiedzą na temat historii odkryć geograficznych oraz kompletną znajomością mapy Europy, a dokładniej zależności między warunkami środowiska  a działalnością człowieka w poszczególnych krajach Europy. Konrad miał za zadanie ocenić wpływ warunków klimatycznych na rolnictwo Ukrainy.

Wspomniane zawody okręgowe XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej odbyły się w Wieluniu w dniach 11 – 12.02 br. Wzięło w nich udział 57 młodych geografów z Okręgu Łódzkiego, reprezentujących 25 szkół licealnych, którzy zostali zakwalifikowani na ten szczebel turnieju po wysoko ocenionej naukowej pracy badawczej w I etapie. Zawody Okręgowe składały się z 3 głównych części. Pierwszego dnia wszyscy uczestnicy rozwiązywali 3 zestawy zadań pisemnych, po sprawdzeniu których jurorzy wytypowali zgodnie z regulaminem 14 osobową grupę najlepszych zawodników do niedzielnej części finałowej. Drugiego dnia odbył się quiz geograficzny oraz ustna część zawodów. Czy zobaczymy Konrada w finale ogólnopolskim przekonamy się w marcu, po weryfikacji wyników uczestników ze wszystkich 14  okręgów w Polsce przez  Komitet Główny OG, który ogłosi listę rankingową uczniów zakwalifikowanych do ogólnopolskiego finału Olimpiady Geograficznej.

Oprócz  Konrada w II etapie naszą szkołę bardzo dobrze reprezentowały: Weronika Franaszczyk (klasa IIc), Natalia Stępień (klasa IIIc) i Natalia Zięba (klasa IId). W okolicznościowej publikacji przygotowanej na zawody dwukrotnie zostało wymienione nasze liceum: jako szkoła, której uczeń Konrad Kłusek wykonał najlepszą pracę dotyczącą ścieżki rowerowej oraz jako jedna ze szkół z największą liczbą olimpijczyków.

Program pobytu w Wieluniu był bardzo atrakcyjny. Po uroczystym rozpoczęciu zawodów okręgowych XLIII Olimpiady Geograficznej przez gospodarzy (dyrektora szkoły, burmistrza Wielunia i starosty wieluńskiego) młodzi geografowie wysłuchali koncertu w wykonaniu wieluńskiego szkolnego zespołu „Tadeusza Nic Nie Rusza”, zaś w godzinach popołudniowych i wieczornych zwiedzili centrum Wielunia i Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Wszyscy uczestnicy zawodów okręgowych olimpiady otrzymali upominki, nagrody i wyróżnienia ufundowane m.in. przez Starostę Wieluńskiego, Burmistrza Wielunia, firmę „Korona Candles S.A.”, Polskie Towarzystwo Geograficzne i Uniwersytet Łódzki. Patronat medialny nad olimpiadą objęły: Dziennik Łódzki, Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio Łódź i Telewizja Kablowa Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.