XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

W dniu 21 kwietnia 2022 roku odbył się XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nad którym honorowy patronat objęli Starosta Powiatu Opoczyńskiego  Pan Marcin Baranowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego Pan Józef Róg. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oddział w Żarnowie.


Uczniowie szkół podstawowych rozwiązywali test składający się z 50 pytań, natomiast ich starsi koledzy zmierzyli się z testem zbudowanym z 70 pytań. Celem konkursu jest propagowanie idei samorządności wśród młodych mieszkańców powiatu opoczyńskiego, zdobywanie wiedzy o historii i zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach oraz zachęcanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Tegoroczna edycja miała również na celu propagowanie wiedzy o historii ustroju II Rzeczypospolitej Polskiej.
Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych całe podium zostało zajęte przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie: I miejsce zajął   Maciej Łukasik z klasy IIc, II miejsce – Bartłomiej Kwapisz z klasy  IIc, i III miejsce – Julia Goworek z klasy IIIc. W klasyfikacji drużynowej również zwyciężyli reprezentanci I Liceum  Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego  w Opocznie zdobywając łącznie 139 punktów.
Najlepsi uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami, certyfikatami wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsze szkoły w poszczególnych kategoriach  otrzymały puchary. Po zakończonym konkursie odbyło się Młodzieżowe Forum Samorządności z udziałem władz Powiatu Opoczyńskiego
i młodzieży.

                                                                                      Anna Kochanowska