XX edycja Olimpiady Znajomości Afryki

Dnia 6 grudnia 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pierwszym etapie XX edycji Olimpiady Znajomości Afryki.
Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w olimpiadzie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada Znajomości Afryki jest trójstopniową olimpiadą tematyczną, organizowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
Z ogromną radością informujemy, że do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie klasy IIF: Karolina Błażejewicz, Oliwia Ziółkowska i nasz tegoroczny multiolimpijczyk Mateusz Miśkiewicz.

Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.

Marzena Papis, Jolanta Gapys