XX Rajd „Brzegiem Pilicy”

logoW sobotę 27 maja 2017 r. 25-cio osobowa grupa turystów z I Liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Opocznie uczestniczyła w XX Jubileuszowym Rajdzie „Brzegiem Pilicy” organizowanym przez Oddział PTTK  w Żarnowie we współpracy ze Skansenem Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.

logoPTTK

Podczas imprezy młodzież przeszła pieszo 6 km od miejscowości Brzustów przez Młyn Gaszek, Legnicę do Inowłodza. Głównymi celami rajdu było:

  • Poznanie walorów turystyczno – przyrodniczych odcinka Pilicy
  • Poznanie atrakcji turystycznych okolic Tomaszowa Maz.
  • Poznanie zbiorów Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz.
  • Propagowanie turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku
  • Zwiedzanie zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu

Trasa rajdu była bardzo malownicza, przechodziliśmy w lesie przez kładkę na rzeczce Słomianka – dopływ Pilicy, nad Pilicą w Inowłodzu zatrzymaliśmy się przy źródełku im. Juliana Tuwima – źródle szczelinowym wypływającym ze skał., gdzie spotkaliśmy się z pracownikiem Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, który przybliżył nam walory przyrodnicze regionu. Jakże pięknie opowiadał o ptaszkach, siedliskach i zbiorowiskach leśnych. Dalej przeszliśmy do XIV- wiecznego Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, który zwiedzaliśmy  z przewodnikiem. Kolejnym etapem rajdu był Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. Na terenie skansenu przeprowadzono konkurs wiedzy o Pilicy i Nadpiliczu, w którym Julia Słodkowska z kl. 1F1 zajęła trzecie miejsce. Julii serdecznie gratulujemy.

Wszystkim turystom zapewniono słodki poczęstunek oraz znaczek okolicznościowy i notes. Dodam jeszcze, że ciekawą trasę rajdu uświetniła znakomita, słoneczna pogoda oraz odwiedziny w rezerwacie przyrody: „Niebieskie Źródła” w Tomaszowie Mazowieckim.

Tatiana Kosylak – opiekun SKKT  PTTK