# Youth4ClimateLive

Wraz z końcem roku szkolnego 2020/2021 zakończyliśmy roczny udział w # Youth4ClimateLive – międzynarodowej inicjatywie wspieranej przez włoskie Ministerstwo Środowiska, Connect4Climate – Grupę Banku Światowego i biuro wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Młodzieży.
Przez 9 miesięcy chętni uczniowie z naszej szkoły brali udział w międzynarodowych webinariach, gdzie młodzi zgłaszali akces do inicjatyw na rzecz poprawy stanu klimatu w skali globalnej. Prezentowane były konkretne rozwiązania. Staliśmy się częścią międzynarodowej społeczności działającej dla dobra Ziemi, dla klimatu, dla przyszłych pokoleń. Ponadto zdobytą wiedzę wykorzystywaliśmy na bieżąco podczas realizacji Projektu Europejskiego PULCHRA.